PROJECT BESKRIFNING

  Databas
  Militära källor
  Frågor och svar
  Upphovsrätt

NÅGRA ARTIKLAR OM BÅTSMÄN

Christian Andersson
  Båtsmansindelningen
  Alotment boatsmen
  Tillgiftspenningar
  Båtsmansnamnen
  1685 års rulla

Mikael Lejdeby
  Blekinges första båtsmän
  Några båtsmän från Lösen
  Finländska Båtsmän
  Norrländska båtsmän i östra Blekinge
  Karlskrona örlogsvarv
  Personal vid varvet 1683
  Ålänningen Mats Rosenbom
  Förflyttade finska båtsmän 1680-82
  Kristianopel och Torhamn
  Jämjö och Ramdala
  Sturkö och Lösen
  Tving
  Augerum
  Rödeby och Lyckeby
  Förkärla

Sigfrid Leander
  Blekinge båtsmän

Eva Cumner
  Avskedad?
  Räntemåla rusthåll
  Stadsbåtsman, vad var det?
  Bengt Åkesson Drabant-John Brown

Maj-Britt Sundin
  Jämshögs båtsmän

K-Å Jönsson
  Båtsmansfamiljen Bergbom

Nils Bolk
  Båtsman Orre
  Båtsman Fagerberg

Ingemar Lönnbom
  Släktforskaren i krigsarkivet

Blekinge museum
  Båtsmansboken
  Boatsmen in Blekinge

FRÅN KRIGSARKIVET

  Project till Gunstigt Behagh - inventeringstext från 1695
  Project till Fördehlning - om indelningen av Blekinges båtsmän 1696
  Misstänkt spion 1682!
  Rotarna i Blekinge 1682
  Besättningslista uppå Crejaren St: Johannes 1686
  Specifikation - Klädespersedlar 1686
  Räkning på inbesparing efter döde och rymde båtsmän 1686
  Extract af Rullorne på de Båtsmän - omsättning av båtsmän 1691-94
  Pensionsansökan 1697

SKEPPEN OCH FARGTYGEN

  Linjeskepp
  Fregatter
  Lätta fregatter
  Korvetter
  Ångkorvetter
  Briggar
  Snaubriggar
  Briggantiner

LÅNGRESOR

  Korvetten Carlskronas sista resa 1845-1846
  Ångkorvetten Balders långresa 1875
  Eugenies världsomsegling 1851-1853

SKEPPSGOSSAR

Eva Cumner
  Skeppsgossen Erik Månsson

UPPSLAGSVERK

Claes Lorentz Grill
  Svenska Indelningsverket

BLEKINGS-POSTEN

  Reorganisation av rikets sjöförsvar

EXTERNA SIDOR

Claes Bernes
  Fartyg
  Vega-expeditionen

Hans Högman
  Båtsmanshållet i Sverige

Sturköbladet
  Båtsman Make sätter skott