ostkanten@klaura.se

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2020Kavaljersbyggnaden


Vi kommer att finnas med på Blekinge Museum den 18 januari med början klockan 11. Ämnet för dagen är "Officerare och soldater - deras liv och bostäder".

Vi kommer att visa upp vår egen hemsida och länka till externa sidor som kan vara av intresse:

Våra sidor:
Blekinge och Södra Möre båtsmän.
Johan Törnström - kunglig bildhuggare
Korvetten Carlskronas sista resa
Fregatten Eugenies jordomsegling 1851-1853.
Bengt Åkesson Drabant även kallad John Brown

Projekt Runeberg:
Fregatten Eugenies resa omkring Jorden åren 1851-1853, förra delen.
Fregatten Eugenies resa omkring Jorden åren 1851-1853, sednare delen.

Blekinge Museum:
Båtsmansboken.
Båtsmansboken (engelska)

SVT Öppet arkiv
Raskens avsnitt 5

tjelvar.se
Gotlands Försvarshistoria och Gotlands trupper
De gotländska båtsmännen och deras torp

Officerare i släkten:
Lars Eriksson Stormhatt (Wikipedia)
Lorens von der Linde (Wikipedia)

Kavaljersbyggnaden:
Stenbocks kurir (Wikipedia)
Henrik Hammarberg (Wikipedia)
Viredaholm (Vireda socken)
Stjärneborg (museum)
Malte Liewen Stierngranat

Stockholmskällan
Stockholmskartor

Svenska Hemligheter - del 1:
Sveriges öga och öra
   

Credit


   

Karl Fredrik JohanssonVägen till Luleå och Altappen - en släktresa
Björn Marklund
   

RosenbomVar gubben Rosenbom verkligen båtsman?

Lyckeby SegelduksfabrikUtdrag från Ove Offermans bok Lyckeby i svunnen tid
   

Vång


View Larger Map

Vång genom tiderna.
   

SkeppsgossarLennart Borgström och 3140 andra skeppsgossar.
   

BlekingebandHans "Kvinnaböske" Anderssons anor i Blekinge och Södra Möre
   

American visitorsPeg's walk down her Blekinge roots
   

AmerikabrevetPetter Johan Carlson med hustrun Maria Botllda
och sonen Manfred

North Branch Minn
Maj 10 – 1920

Mr A. Anderson!

    Tack, och åter tack för det kärkomna bref som jag har bekommit ifrå dig. Och tack för hälsningarna ifrån Johan i Djeknemåla och Andrias Larsons Karl. Det var det kärkomnaste bref jag har fått på länge. Du får ursäkta mig att jag är frågvis, du kan själf tänka dig att när jag varit borta ifrån mitt barndomshem i 30 år att jag brinner af längtan att få veta hur mina gamla vänner mår.

    Jag ser i ditt bref att många äro döda! Men att lilla skräddare Johannes lefva ännu det förundrar mig. Men hur har han blifvit af med sitt ben? Och hur får han sitt uppehälle ty han är väl för gammal att förtjäna någonting.

    Jag ser att Anders Larssons Karl har kommit så långt att han åker efter häst. Det är visserligen bra att han har kunnat arbeta sig fram så långt, men inte är det mycket för ett lifslångt arbete men då man skall arbeta sig fram, ibland stenar på många ställen med hackan så kan det ej gå fort att förtjäna pänger och hästar äro nog dyra i Sverige nu.

    Du beder mig skrifva hur jag har det, och om jag önskar mig tillbaka till Sverige, varpå svarar jag ett bestämt nej icke till att bo där, men om jag icke vore så gammal som jag är så skulle jag önska att resa dit för att besöka gamla ställen där jag har vandrat i min ungdom och byggt luftslott som ramlade ner. Jag har pänningar nog till det att kunna stanna där en lång tid.

    Som du kanhända kommer ihåg så hade vi två barn då vi lämnade Sverige "Amanda och Manfred". Sedan har vi en flicka som är född här "Andriette Antonia". Amanda gifte sig med en farmare som bor icke långt härifrån. Hon var då ej mer än 18 år. Hon är nu 37 år. De äro tämeligen rika. De ha 10 barn 6 gossar och 4 flickor, den äldsta är 17 år och den yngste lite öfver 1 år. Och Andriette gifte sig med en farmare då hon var 19 år. Hon är nu 29 år. De ha två barn, en gosse och en flicka, gossen är 9 och flickan 8 år. De bo långt ifrån oss omkring 24 engelska mil. Vi brukar att köra och hälsa på dem ibland, vi kör med "automobile" ty det har nästan alla farmare häromkring. Man får sällan se några hästar på vägarna här om söndagarna nu. Manfred är hemma, han är 33 år och är ännu ogift. Han arbetar farmen. Jag kan ej mycket göra ty som du kanhända vet så förlorade jag min vänstra hand midt emellan handleden och armbågen för 10 år sedan, så jag har mycket ledigt nu men jag har det bra ändå. Min hustru har mycket ondt af värk så hon haltar mycket. Hennes föräldrar äro döda, hennes fader blef ihjälslagen i en tornado som gick öfver här för 13 år sedan och gjorde stor skada äfven för oss. Han var 77 år. Hennes moder dog för lite mer än ett år sedan, hon var 82 år. Hennes bröder lefva och hennes syster hon är gift och har 12 barn, en del af dem äro bosatta i "Cannada"

    Jag har 135 acres land och Manfred har 80 acres som ligger intill mitt och vi ha stora hus. Jag sänder dig ett litet kort af dem. Vi ha icke många kreatur nu, endast 13 fäkreatur och två hästar och omkring 200 höns och några svin. Vi kan ej ha många kreatur ty Manfred är så godt som ensam att skaffa foder till dem ty här fodras endast hö, halmen duger icke här utan den läggs i en stor hög ute så att kreaturen kan komma åt den på vintern och då äter de en del. Här samlar de icke in säden i lador som i Sverige utan här sättes den i stora väl gjorda stackar så får den stå där tills tröskmaskinen kommer. Det är en stor lockomobil som går med ånga och drager ett stort tröskvärk efter sig och det trösker och renar säden så den kommer ur vid den ena sidan så fort som en man kan taga ifrån de fulla säckarna och hänga dit tomma. Det fodrar 4 till 5 män att bära den därifrån och in i spannmålshuset fastän det icke är långt att bära den. Det fodrar 4 män att häfva upp nekerna i tröskverket. De behöfva icke att lösa dem ty där är knifvar som skär af dem, och efter som säden är aftagen med maskin så är den bunden med starka simmar och 3 gånger så stora neker som i Sverige. Ja här går det mästa arbetet på farmen med maskiner. Vi sätta potatis, ränsar och kupar dem med maskiner som vi kör med hästar.

    Ja nu har jag talat om någorlunda i korthet hur jag har det. Vill endast tillägga att jag är skuldfri och har bra många pänger på banken. Jag hade aldrig kunnat komma så långt i Sverige.

    Du skall hafva mycken tack för de många nyheterna som du lät mig veta. Om du icke tröttnar på att skrifva så låt mig veta några flera. Det var ledsamt för Johan i Djeknemåla som skall vara som jag antager fjättrad vid sÄngen. Jag tror icke han är öfver 70 år.

    Vet du hur det kom sig att lille Sven i S-d hängde sig? Vet du något om Andrias Larsons döttrar "Thilda och Emma" och Cecilia" lefver? Du sade att du har en son som är 35 år och är gift och bonde. Hvar bor han någonstädes? Det är väl den som var född medan vi voro i Sverige. Jag vill minnas att du inte hade mer än ett barn när vi reste men efter som du har en flicka som är 30 år så måste ni haft två ty det var 30 år den 22dre april som vi reste från Sverige och kom hit efter en besvärlig resa den 15 maj.

    Hvilken församling tillhör ni Augrum eller Flymen? Det var strid om hvilken församling Bromåla skulle tillhöra sista året jag var där så de skref till Kungs om det om jag ej missminner mig. Jag får nu afsluta min skrifvelse för denna gången.

    Ni äro kärt hälsade du och din hustru särskildt, och sedan Johan och Gertrud och deras son Karl om han minnes mig sedan den tiden vi brottades, och deras dotter. Jag har glömt hennes namn. Hon är väl icke hemma. Och hälsa Andrias Larsons Karl och alla som vill emottaga min hälsning.

    Med sann vänskap P.J. Carlson

    P.S. Ja ålderdomen har nog tagit ut sin rätt på oss lite var mer och mindre men jag kan icke se eder annorlunda än sådana ni voro när jag lämnade eder. Mitt långa skägg är tämeligen grått men icke på långt när så grått som det var på min fader då han var 65 år men jag är mycket bar i hufvudet "P.J. Larson" han är nog bra gammal nu? Du har väl bygdt nya boningshus på din gård kan jag tro. Och Anders i Långelycke han är väl död? P.J. C.

    Jag sänder två kort, var snäll och öfverlämna det ena till Johan i Djeknemåla.

    P J Carlsson North Branch Minn R. no 4 Chisago Co USA
Chisago Co Minn. USA (1895)
    EC 2012-02-19
   

"Gravstensinventering"

    Hösten 1853 drabbades Karlskrona av en svår koleraepedemi. Omkring ett tusen av stadens fjorton tusen invånare fick sin sista viloplats på Saltö kolerakyrkogård.
    CA 2012-02-14
   

Ett levnadsöde
Bengt Åkesson Drabant AKA John Brown

CA 2012-01-10
   

Missa inte tåget
    Följ med på en resa längs Nättrabyåns dalgång. Med Krösnabanan från älmeboda till Nättrabyhamn. Resan fortsätter sedan med ångslup in till Karlskrona där båten angör Skåningabryggan vid Borgmästarekajen.
   
    Tag plats! Stäng dörrar och grindar! Då börjar vi resan!.

CA 2011-12-30
   

4 x TörnströmBildhuggare Johan Törnström

    Alla som heter Törnström är inte släkt! Inte ens om man bor i Karlskrona. En hel del härstammar från bildhuggaren Johan Törnström. Andra tillhör bagarsläkten med rötterna i Ramdala. Och så ättlingar till båtsman Anders Johan Pålsson Gretlinge\Törnström.
   
    Vi försöker reda ut begreppen på Blekingeband.

EC 2012-01-04


SJUTTONS PORT: Blekinge och Södra Möre båtsmän - Blekingeband - Ostkanten - Osthyveln