ÅLÄNNINGEN MATS ROSENBOM
Mikael LejdebyAV SVEN-ÖJVIND SWAHN UTPEKAD SOM GUBBEN ROSENBOM

Tyvärr verkar hans uppgifter om Mats Rosenbom vara påhittade. Endast en uppgift om att han ägde en tomt på Björkholmen är riktig. Han skriver att Mats Rosenbom skulle vara konstapelmaath, vilket är 1600-talsskrift för den lägsta underofficersgraden: Konstapelmått. Vill man veta mer om officersgrader under 1600-talet och förhållandena under 1600-talet för flottans personal, rekommenderar jag er att läsa Axel Zetterstens böcker: Svenska Flottans historia del I, 1522-1634 (1890) och del II, 1634-1680, (1903). Böckerna finns på Stadsbibl. i Karlskrona. Jag har sammanställt Sven-Öjvind Swahns uppgifter om Mats Rosenbom i elva punkter som jag går igenom punkt för punkt.

1. Han hette Mats Rosenbom och existerade i verkligheten. sid 128. Detta är korrekt. Här har jag bara ett tillägg att komma med: Hans fullständiga namn var Mats Hindriksson Rosenbom, enl. officersrullor 1677-78.

2. Mats Rosenbom var konstapelmaath år 1670. sid 128. Felläsning av yrkestiteln Konstapelmått. Uppgiften att han skulle vara konstapelmått redan år 1670 är felaktig. Om Rosenbom var vid flottan redan år 1670 så var han volontär då. Detta årtal 1670 är omöjligt att kontrollera pga avsaknad av rullor på volontärer för åren 1670-1675. År 1676 avancerade Mats Rosenbom från volontär till konstapelmått, enl. off.rulla 1676.

3. Mats Rosenbom var konstapel år 1680. sid 128-129. Här är ånyo ett felaktigt årtal. Mats Rosenbom var inte konstapel år 1680. Först år 1689 avancerade han till konstapel, enl. off. rulla 1689.

4. Vigd ca 1680 med Ingelöv Nilsdotter från Gullabo Sjötorp. sid 129. Det skulle vara mycket intressant att få veta varifrån denna uppgift är hämtad? Mats Rosenbom kan ha gift sig på fyra olika platser, nämligen: Åland, Stockholm, Kalmar och Karlskrona. Dessa fyra platser var de platser han var bosatt på i nämnd ordning.

5. hade tomt och egen Stuga på Björkholmen. sid 129. Denna uppgift stämmer, då en Mats Rosenbom ägde tomten Björkholmen 5 (nuv. Chapmang. 7) år 1680. Han kom troligen till Karlskrona under hösten 1679, då Wachtmeisters flotta låg i vinterläger utanför Vämö.

6. Mats Rosenbom hade 12 barn, varav de 4 äldsta dog i sjukdom. 2 mellanbarn drunknade och de 6 yngsta artade sig väl. sid 130. Var har han hittat dessa uppgifter om barnen? Karlskrona Am fs:s födelseböcker börjar år 1693 och dödböckerna år 1692. Enligt mina egna uppgifter längre fram kan Mats Rosenbom ha dött redan 1706. Det betyder alltså att han ska ha fått om inte 12 barn så i alla fall ett stort antal barn mellan 1693-1706. Om han verkligen gifte sig redan år 1680, är ju de första 13 åren omöjliga att kontrollera, förutom de barn som kan ha dött efter 1692.

7. Fick nådigt avsked och gratial. sid 132. Enligt det alfabetiska personregistret över gratialister hos Flottans pensionskassa 1682-1743, finns det ingen person med namnet Rosenbom som erhållit gratial. Dessutom ska Mats Rosenbom ha kombinerat sitt gratial med arbete som sprängarbas i Karlskrona. Enligt min mening är detta en omöjlighet, då de personer som jag har sett erhålla gratial under denna tidsperiod, knappast skulle klara av ett sådant tungt arbete. Om de överhuvudtaget kunde ta sig själva ur sängen på egen hand så saknade de minst en lem (en arm eller ett ben).

8. Mats Rosenbom var sprängarbas år 1717. sid 135-136. För det första kan han inte ha kombinerat gratial och arbete som sprängarbas som jag redan skrivit om. För det andra så levde inte Mats Rosenbom år 1717, vilket gör uppgiften helt felaktig (se punkt 9). Att konstaplar och konstapelmått skulle vara särskilt duktiga på att spränga stämmer säkert, då det var dessa som hade ansvaret för artilleriet och fyrverket på skeppen. En annan yrkesgrupp som ofta höll på med sprängningar var båtsmän. Många båtsmän som erhållit gratial hade blivit lemlästade vid sprängningar i Karlskrona och fästningsarbetena runt staden.

9. Dog den 31/12 1717 utanför Amiralitetskyrkan. sid 138-149. Felaktig uppgift eftersom Konstapel Mats Rosenboms änka fick pengar av flottan år 1711 pga nödemånad. Nödemånad betyder att Mats Rosenboms änka fick pengar till begravningen av hennes man eller barn, ev. till hennes egen begravning. I kyrkoräkenskaperna för Karlskrona Am. fs år 1711 fanns det endast en konstapels änka som fått fattigpengar. Att denna konstapelsänka är identisk med Mats Rosenboms änka ar troligt.
Att bevisa detta har jag inte kunnat göra. Om vi tänker oss att dessa två konstapelsänkor skulle vara samma person, betyder det att Mats Rosenbom måste ha dött senast den 31/3 1706, eftersom denna konstapelsänka första gången får fattigpengar den 1 apri1 1706 enligt kyrkoräkenskaperna. Mats Rosenbom finns inte i dödboken för Karlskrona Am. fs åren 1704-11. Han levde 1704 enligt officersrulla år 1704 och var död senast 1711. Detta betyder att Mats måste ha dött på annan ort, troligen under kriget mot Polen 1705-06.

10. Tiggarintyg av Borgmästare Paul von Schoting. sid132.
Uppgiften om honom och alla de andra namngivna personerna , har jag inte kontrollerat om de var samtida med Mats Rosenbom eller bara påhittade. Om det funnits någon bildsnidare Kolbe vet jag inte, däremot förekommer namnet Kolbe i Karlskrona under 1700-talet.

11. Arklimästare blev han alltså aldrig. sid 132.
Här är en uppenbar felaktighet; Mats Rosenbom var ju Konstapel och en sådan är arklimästarens överordnade befäl. Arklimästaren är den lägsta underofficersgraden och den äldre benämningen på arklimästare är konstapelmått.

Konstapel Mats Hindriksson Rosenbom
född på Åland, enl. officersrulla 1692
död 1705-11 ,(troligen före den 1 april 1706)
vigd ? med okänd

Volontär ?-1676
Konstapelmått 1676-1689
Konstapel 1689-1705/11

Bosatt i Stockholm? - 1678-06-09
Bosatt i Kalmar 1678-06-09 - 1679 hösten
Bosatt i Karlskrona hösten 1679- 1704/11
Dessa årtal är framtagna med utgångspunkt att han tillhörde Hans Wachtmeisters flotta, vilket han också gjorde i och med att han var stationerad på skeppet Solen år 1678.

1677-78 var Mats Rosenbom konstapelmått på Skeppet Solen, (även kallad Kompani-Solen), under Skeppskapten Adolf Johan Wrangel af Lindeberg och hans närmaste befäl var konstapel Carl Nortman, enligt officersrullor 1677-78.2010-05-11    Blekinge och Södra Möre båtsmän  - http://diginpast.se/bmregister   batsman@klaura.se

Föregående sida - Previous page index page Läs innan du kopierar!