Personakt Antavla

Truls Jönsson

Frälsebonde på Vång nr 16, nr 17.

Far:Jöns

Född: 1)I sonens dödsannotation står det att fadern heter Jöns Trulsson, liksom sin son, men man kan förmoda att skrivaren vänt på namnen. (EC)
Domstolsärenden: 2)680002 1680 01 07 (1) dråp i Listerby prästgård löjtnanten Johan Örnecrantz under major Kreifeldts komapni beklagar det dråp som olyckligen skett är i Listerby prästgård annandag jul sistlidne på ryttaren Måns Svensson i ?. Omnämnda: Nils Holgersson i Mölleryd, sonen Nils Nilsson i Mölleryd, Bertil Andersson i Listerby, Holger Olsson i Åstorp, Anders Jonsson i Hillerslätt, Åke Holgersson i Åstorp, Måns Andersson i Vång, Truls Jonsson i Vång, Jöns Trulsson i Vång, sonen Clemmet Jönsson i Vång, Sven Hansson i Vång, Mats Pålsson i Gunnetorp, Mattis i Hjortsberga, Michel Nilsson i Mölleryd, Sven Olsson i Mölleryd, Olof Svensson i Mölleryd, Holger Nilsson i Mölleryd, Sven Larsson i Tolseboda, Börje Jonsson i Svartebäcksmåla, Nils Andersson i Listerby, Frenne i Listerby, Olof Andersson i Björketorp, Anders Jonsson i Yxnarum, Måns Andersson i Yxnarum, Bengt Månsson i Yxnarum, Anders Persson i Bredäng, Abraham Persson prästens dräng, Elin Söfrensdotter i Listerby

685055 1685 01 19 (53) förmyndareskap Truls Jönsson i Vång hade instämt Lars Håkansson i Ettebro och Gise Hansson i Bommerstorp att emottaga förmyndareskapet för salig Jöns Perssons barn och Lars Håkansson är mesta släkt till barnet måtte han taga försorg om dess arv och egendom. Sedan att Truls Jonsson var en gammal och ålderstigen man och hade åtskilliga barnagods i sin vård, haver dessutom Jöns Persson uppfött. Blivandes nu Lars Håkansson konstituerad till förmyndare för Jöns Perssons omyndiga dotter

691111 1691 06 08 (14) igenbyggd boskapsväg Truls Jönsson i Vång hade instämt Måns Holgersson och Sven Hansson i Vång för det de igenbyggt hans boskapsväg

692078 1692 07 04 (13) intagen rovelycka samtliga åboar i Jämsunda som består av 9 kronohemman och 1 frälsehemman anklagade Truls Jönsson i Vång och Måns Larsson i Vång för att de på fällesmarken intagit en stor rovelycka, länsman Casper Diuring inlämnade en förbudssedel av den 31 mars 1692 och befallningsman Per Larsson Hökhuvud en dom av den 22 mars 1670, och skulle nämnden inspektera intaget

696153 1696 09 22 (22) arv efter syster Bengt Månsson och Olof Månsson i Ettebro hade instämt Truls Jönsson i Vång och fordrar arv efter sin syster Botilla Månsdotter som barnlös död är, begärande att Truls skall upprätta ett riktigt inventarium, målet återkommer nästa ting men berättas att gården i Ettebro köpte hon innan äktenskapet med Truls Jönsson efter de vigdes i juni 1679 men köpebrevet samma och och kvitterat den 13 april 1679 som hon köpt av hustru Maria Persdotter som var salig Sven Perssons hustru och hustru Botillas broder vilken ägde Ettebro ty blir det ensidigt Bengt och Olof Månssöners rätta arv efter deras syster Botilla, 20 sept 1692 hade Truls Jönsson sålt sin salig hustrus jordegods i Ettebro, det talas även om att Truls hade tre söner i ett tidigare äktenskap som fått stora bröllop
 
Död:

Barn med Sissa Jönsdotter (- <1698)

Barn:
Jöns Trulsson (1653 - 1738)

Äktenskap med Botilla Månsdotter (- <1696)

Vigsel:före 1679-06 3)

Noteringar

Har sitt namn på en bänkdörr i Hjortsberga kyrka rad nr 10
Omnämnd i Decimantjordeboken 1651
Omnämnd i Mantalslängd för Vång 1659
Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:9 (1663-1663) Bild 584 / sid 1115b
Omnämnd i Jordebok 1663
Omnämnd i Trohetsförklaring 1677
Omnämnd i Mantalslängd 1684
Blekinge läns landskontor GIIIa:2 (1685-1685) Bild 199 / sid 392
Omnämnd i Jordebok för 1685 Truls och Erland Jönsson 2/3 mantal Truls stadt för 40 åhr sedan, minns intet om städsel.
Omnämnd i Mantalslängd 1685
Omnämnd på karta över Västra Vång från 1688
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1688
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1691
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1698 änkling
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1699 änkling
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1700 änkling
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1702 änkling
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1703 änkling


Källor

1)Hjortsberga mantalslängd 1659
  
2)Medelstad härad 680002 1680 01 07 (1) Avskrift B-Å Petersson
  
3)Medelstad härad 696153 1696 09 22 (22) Avskrift B-Å Petersson