Personakt Antavla

Jöns Trulsson

Frälsebonde på Vång nr 12.

Far:Truls Jönsson
Mor:Sissa Jönsdotter (- <1698)

Född:1653 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 1)
Domstolsärenden: 2)680002 1680 01 07 (1) dråp i Listerby prästgård löjtnanten Johan Örnecrantz under major Kreifeldts komapni beklagar det dråp som olyckligen skett är i Listerby prästgård annandag jul sistlidne på ryttaren Måns Svensson i ?. Omnämnda: Nils Holgersson i Mölleryd, sonen Nils Nilsson i Mölleryd, Bertil Andersson i Listerby, Holger Olsson i Åstorp, Anders Jonsson i Hillerslätt, Åke Holgersson i Åstorp, Måns Andersson i Vång, Truls Jonsson i Vång, Jöns Trulsson i Vång, sonen Clemmet Jönsson i Vång, Sven Hansson i Vång, Mats Pålsson i Gunnetorp, Mattis i Hjortsberga, Michel Nilsson i Mölleryd, Sven Olsson i Mölleryd, Olof Svensson i Mölleryd, Holger Nilsson i Mölleryd, Sven Larsson i Tolseboda, Börje Jonsson i Svartebäcksmåla, Nils Andersson i Listerby, Frenne i Listerby, Olof Andersson i Björketorp, Anders Jonsson i Yxnarum, Måns Andersson i Yxnarum, Bengt Månsson i Yxnarum, Anders Persson i Bredäng, Abraham Persson prästens dräng, Elin Söfrensdotter i Listerby

687015 1687 04 11 (14) förlikning Jöns Trulsson i Vång berättar sig vara förlikt med bonden i Gunnetorp han instämt för skuldfordran

687016 1687 04 11 (15) skuldfordran Jöns Trulsson i Vång och Anders Joensson i Hillerslätt anklagar Joen Joensson i Humleryd för skuld 10 Cr smt med 2½ års ränta

690142 1690 06 16 (50) uppröjning av väg landsgevaldigern Olof Gertsson anklagar följande av Ronneby socken för att fösummat uppröjningen av nya landsvägen mellan Karlskrona och Fur: hustru Bengt Svens i Kölja, Måns Abrahamsson i Kroksjömåla, Sven Jönsson i Gunseryd, Samson Mattsson i Värperyd, Håkan Olofsson i Värperyd, Olof Holgersson i Vång, Nils Andersson i Vång, Clemet Jönsson, änkan Johanna, Olof Persson, Jöns Trulsson, Jöns Clemetsson, Måns Persson i Stensjömåla, Sven Larsson i Tolseboda, Hans Olofsson i Mölleryd

694141 1694 10 08 (18) frånstulna kläder drängen Håkan Jönsson i Vång låter instämma Jöns Trulsson med hans hustru Maria Larsdotter i Vång för att honom är frånstulet några kläder, vittne Håkan Björnsson, änkan Ingiärd Nilsdotter 60 år

697047 1697 01 20 (45) uteblivande Anders Larsson i Vång hade instämt Jöns Trulsson i Vång men han ej heller nu tillstädes

721261 1721 10 18 14 överfall och slag länsman Christopher Ellers hade instämt båtsman Hans Falk i Långkärra att svara för att han en söndag överfallit och slagit Jöns Trulsson i Vång och dess son Jöns Jönsson vilket vitsordades av nämndeman Måns Andersson i Liatorp Christopher Ellers, båtsman Hans Falk i Långkärra, Jöns Trulsson i Vång och dess son Jöns Jönsson i Vång, nämndeman Måns Andersson i Liatorp

721430 1721 01 11 ang Samson Olsson sedan tingsrättens ledamöter sig nedersatt inkallades parterna jämte Medelstad härads ordinarie nämnd och underkronobetjänter såsom bägge häradslänsmännen Nils Klint och Christopher Ellers, jämte fjärdingsmännen Åke Lång i Höryda, Sven Wast i Lindet, Carl i Siggamåla, Nils Månsson i Allatorp, Carl i Stickeboda, Holger i Jämsunda, Per Svensson i Rolstorp, Sven Olsson i Anglemåla, Nils Räf i Kjättorp och Jöns Arnesson i Östra Hall tillika med skjutsrättarna Jon i Fridlevstad, Olof i Beseboda, Pål i Jacobstorp, Sven i Alvarsmåla, Jon i Bjärby, Måns i Kartorp, Per i Yxnarum, Måns i Gärestad, Olof Carlsson i Kalleberga, Håkan i Bommerstorp, Lars i Östra Hall och Löving i Värmanshult alla samtliga närvarande jämte kronans befallningsman Sven Frost. Och tillfrågades Samson Olsson om han emot bemälte nämnd och kronobetjänter något hade att andraga ? Samson svarar: sig ingen oanständughet på ett eller annat sätt dem kunna tillägga, fast mindre överbevisa, ej heller någonsin beskyllt som skrifterna förmäler, vilken beskyllning Samson förklarar alldeses emot sin vilja och maning av concipisten vara inryckt. Vidare uppropades särskilt vederbörande av allmogen som underskrivit Samson Olssons vid riksdagen insinuerade fullmakt sine dato nämligen: Först Carl Olsson i Hillerstorp Samsons svåger vilken tillstår bemäkte fullmakt och sin underskrift, som skedde i Tvings by, dit Carl jämte de flera hans medbröder samlades. Fråga: Om Carl har något klagomål emot häradshövdingen, nämnden och kronobetjäningen. Svar: Nej. Carl Persson i Hillerstorp berättar sig hava gått till Tving när samlingen skedde, och skall först nästovan bemälte Carl Olsson gått in till Carl Persson vid tillfälle han hade vägen förbi dess stuga, samt tagit honom i följe då fullmakten av honom underskrevs och besvärspunkterna samtycktes. Bedjandes Carl Persson mycket om förlåtelse där höga överheten ty medelst något skulle emot brutet som inte varit hans eller dess medbröders uppsåt, utan skett av enfalldighet och oförstånd. Fråga: Om Carl har något besvär att anföra emot häradshövdingen, nämnden eller kronobetjäningen. Svar: Nej. Sedan framkom följande bönder och gjorde avbön: Bengt Nilsson i Hillerstorp, Håkan Olsson i Berg säger att somliga hemman är fria från skjuts, vilket allmogen förtycker men på fråga vilka dessa hemman var sade han att slikt kunde inte angivas, Landsfiskalen Johan Hallberg påminde att riksrådet Clas Bonde som förvaltade landshövdingeämbetet i Blekinge anmält att i predikstolarna blev publicerat om någon hade till klaga på skjutsningens olikhet, men ingen hade sig besvärat över skjutsningen, Gumme Persson i Jämsunda, Håkan Andersson i Bråstorp, Per Olsson i Skumpamåla ej närvarande då hans hustru låg i barnsäng, dock med fullmäktig Jöns Månsson i Siggamåla, Håkan Månsson i Långasjö, Sven Jonsson i Långasjö, Abraham Svensson i Långasjö, Olof Olsson i Långasjö, Sven Månsson i Alvarsmåla, Måns Månsson i Sutaremåla, Måns Persson i Jämsunda, Carl Persson i Husgöl, Sven Håkansson i Stuveryd, Måns Olsson i Bränteknuva, Olof Carlsson i Höryda, Segrid Nilsdotter i Stensjö å sin sjuka man Börje Svenssons vägnar, Sven Svensson i Uddabygd, Håkan Carlsson i Båtsmanstorp, Per Persson i Höjemåla, Carl Esbjörnsson i Pålycke, Per Svensson i Uddabygd, Anders Persson i Husgöl, Olof Persson i Husgöl, Jon Olsson i Hinsemåla, Hans Larsson i Stensjö, Israel Larsson i Kvarngården, Carl Persson i Höryda, Bertil Christiansson i Skävsmåla, Sven Olsson i Kvallensjö ?, Abraham Nilsson i Mölleryd, Olof Persson i Levalundamåla, Olof Pålsson i Ryd, Bonde Jönsson i Stegeryd, Nils Persson i Saltäng, Olof Andersson i Padderyd, Måns Andersson i Hermansmåla, Inge Carlsson i Måstad, Per Olsson i Tving, som var Samsons broder, Holger Holgersson, Gumme Svensson, Anders Nilsson, Lars Olsson och Per Persson i Tving, Åke Hansson i Björkeryd, Abraham Svensson i Pålycke, Måns Siggasson i Vång, Sone Persson i Vambåsa, Per Andersson i Tromtesunda, Per Svensson på Almö, Truls Brommesson i Förkärla, Jöns Trulsson i Vång, Måns Pålsson i Gunnetorp dessutom Håkan Månsson, Måns Månsson, Holger Åkesson i Gunnetorp som ej är närvarande
 
Död:1738-08-06 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång 1)1738 augusti d 13 begrofs gamla sockenmannen Jöns Trulsson i Östra Wång. Han är född i Wästra Wång A 1653, fadren Jöns Trulsson, modren Sissa Jönsdotter. I ungdomen lärdt skomakarehandtwerket, for han ifrån sin ålders 15de åhr det idkat i 15 åhr. Men sedan tog wid gårdsbruk och gifte sig med pigan Maria Larsdotter i Gemsunda, lefvandes i 26 åhr med henne, och fådt 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, af hwilka allenast 1 son lefa. Då han i posktid mist henne, gifte han sig med enkan Bengta Håkansdotter i Liatorp, och i 23 åhr lefde samman, utan arfwingar. Efter alltid åtniutit hälsa wardt han några dagar före döden sängliggande och siuk, afsomnade d 6 hujus, efter 85 åhrs lefnad. Han war en god sockenman.

Äktenskap med Maria Larsdotter (- 1710)

Vigsel:omkring 1683 1)

Barn:
Jöns Jönsson (1702 - 1738)

Äktenskap med Bengta Håkansdotter (1666 - 1733)

Vigsel:omkring 1713 3)

Noteringar

Omnämnd på karta över Östra Vång från 1688
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1688
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1691
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1698
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1699
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1700
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1702
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1703
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1709
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1710
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1711 änkling
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1719
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1720
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1721
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1722


Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 172 / sid 339
  
2)Medelstad härad 680002 1680 01 07 (1) Avskrift B-Å Petersson
  
3)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 167 / sid 329