Personakt

Botilla Månsdotter

Född: 1)
Domstolsärenden: 1)696153 1696 09 22 (22) arv efter syster Bengt Månsson och Olof Månsson i Ettebro hade instämt Truls Jönsson i Vång och fordrar arv efter sin syster Botilla Månsdotter som barnlös död är, begärande att Truls skall upprätta ett riktigt inventarium, målet återkommer nästa ting men berättas att gården i Ettebro köpte hon innan äktenskapet med Truls Jönsson efter de vigdes i juni 1679 men köpebrevet samma och och kvitterat den 13 april 1679 som hon köpt av hustru Maria Persdotter som var salig Sven Perssons hustru och hustru Botillas broder vilken ägde Ettebro ty blir det ensidigt Bengt och Olof Månssöners rätta arv efter deras syster Botilla, 20 sept 1692 hade Truls Jönsson sålt sin salig hustrus jordegods i Ettebro, det talas även om att Truls hade tre söner i ett tidigare äktenskap som fått stora bröllop
Död:före 1696 1)

Äktenskap med Truls Jönsson

Vigsel:före 1679-06 1)

Källor

1)Medelstad härad 696153 1696 09 22 (22) Avskrift B-Å Petersson