Sjukdomar förr och nu

GAMMALT NAMN: FÖRKLARING:
almsveda bältros
andtäppa astma
angina pectoris bröstsmärtor
arvsot ärftlig sjukdom
barnasjuka se: engelska sjukan
barnkvävning barnet kvävt i moderns säng (ev. plötslig spädbarnsdöd?)
barnsängsfeber streptokockinfektion
barnälta se: engelska sjukan
basedows sjukdom sköldkörtelförstoring
benröta, röta inflammation i benvävnaden
bindsel förstoppning
bleksot blodbrist
blodgång blödning från slemhinnor
blodsjuka, blodsot se: dysenteri
blodslag hjärnblödning
borttagen lam
brott epilepsi
brusk halssjukdom hos barn
brännsjuka feber
bröstbrånan halsbränna
bröstbränna magsyra
bröstfeber lunginflammation
brösthäfta, -ängja andnöd
bröstkvav astma
bröstsjuka, bröstilska tuberkulos
bröstsylln bröstböld
bubonpest böldpest
bukrev olika magsjukdomar ex-vis kolik, magsår, blindtarmsinflamm.
bälgaref magsjukdom
bältros virussjukdom med hudutslag
bäverslag smärtande styng i hjärttrakten
coldesjuka malaria
dumb, dumbe stum
dysenteri akut tarminflammation
elvebläst revorm, blemmor på huden
engelska sjukan rakitis, D-vitaminbrist
fallandesot epilepsi
farliga (onda) bettet inflammation i benhinnan
finnskott svårläkta sår och bulnader
flen magspänn., -syra, svullnad, bröstböld, torrvärk m m
flenhus elaka sår/bölder
flog, flåg reumatism, gikt
fluss katarr
fläckfeber feber, tyfus
fotangel gikt, akut ledvärk
franska sjukan, fransosen syfilis
fresma svulst, böld
frosken, frösk se: torsk
frossa malaria
fång magplågor
fältsjuka tyfus, dysenteri m fl sjukdomar, vilka drabbade soldater
förkvävd se: barnkvävning
gallfeber gulsot
gastrisk frossa malaria
gikt reumatisk sjukdom
grodbuk vätskeansamling i buken
grötböld svåra sår vid lederna
gyllenåde hemorrojder
gålasjuka gulsot
helgemur parasitsjukdom orsakad av löss
helsot sjukdom som ledde till döden (efter Hel, dödsgudinnan)
hetsig sjukdom feber
hira, hyra, huvudhira yrsel, svindel
hjernehvarf yrsel, svindel
hjärtsprång svåra kramper hos barn
huvudbrote, -fluss svår snuva
huvudoret, -tullet svindel
hydrofobi rabies
håll och styng lung(säcks)inflammation
häfta förstoppning
höftsjuka sjukdomar hos barn, vilka medförde haltning
ikt, iktsjuka se: gikt
innansjuka diarré
innanslet se: bukrev
innansnäring tarmvred
innansved kolik
kallfyr, kållfy kallbrand
kiekebold halsböld, struma
kik andtäppa
klo tarmvred
kloref kolik
kloros blodbrist
kolerin lätt koleraanfall
koppor smittkoppor
kusma påssjuka
lantvärnssjuka dysenteri
lifsjuka se: blodgång
likmask, likåt cancer
lungsot tuberkulos
luss syfilis
lussjuka parasitsjukdom orsakad av löss
lönnfross malaria
magfånga tarmvred och liknande
magrev kolik
magsot magsjukdom, vilken som helst
maran astma
massla, mässel utslag, skorv, skabb
miserere tarmvred (eg. latin "förbarma dig")
mjältsjuka melankoli
mjölkflen bröstböld
moderpassion psykiska och nervösa besvär hos kvinnor
neapolitanska koppor syfilis
nervfeber tyfus
nällesot, nässelsjuka bältros
obstruktion förstoppning
ondmoder, -vela inflammation i benhinnan
otörda inflammation i benhinnan
paradysenteri mindre farlig form av dysenteri
pellagra sjukdom orsakad av B-vitaminbrist
pernio kylknöl
pertussis kikhosta
pipsår fistel
pleuresi, pleurit lunginflammation
plita skabb, utslag
pneumoni lunginflammation
podager, podagel gikt i fötterna, spec. i tårna
qvesa inflammation i benhinnan, torrvärk
rakitis se: engelska sjukan
rekurrensfeber tyfus
rev magsjukdom, ex-vis kolik
risen, riset se: engelska sjukan
ros, rosfeber akut infektion av hudområde (ben, ansikte)
rågfubben frossa, skörbjuggsfeber
rännfle "flygvärk", jfr flen
rödso se: dysenteri
rörd förlamad
rötfeber kallbrand, fläck- eller sårfeber
schirrer öppna kräftsår
sjuksprång epilepsi
skafhosta torrhosta
skrofler tuberkulös inflammation bl a i halsens lymfkörtlar
skörbjugg C-vitaminbristsjukdom
slag hjärnblödning, -blodpropp eller hjärtslag
sletet bråck
slingning tarmvred
snärja olika slag av magåkommor
snörlever tryckförtvining av levern p g a snörliv
sodoku råttbettsfeber
sofvesot sömnsjuka
sotdöd, -säng, strådöd död i sjukdom
spanska sjukan epidemisk influensa
spräck sprängvärk
stenpassion njur- eller blåssten, gallsten, prostata
stenvred inflammation i fotsulorna
stingsot lung(säcks)inflammation
stickfluss astma
strup- eller strypsjuka, difteri, krupp
stumma, stämma förstoppning
styggsjuka syfilis
störtning blödning hos kvinnor efter barnsäng eller missfall
svijen magsjukdomar
svin(n)sot tuberkulos
svolme, sulme, sullnad svullnad
svul(l)nesjuka vattusot, svullnad, oftast p g a hjärt-/njursjukdom
såg se: engelska sjukan
tandslag kramper p g a låg kalkhalt i blodet vid tandsprickning
tarmlopp bråck
torrsbettet, tossabettet, troll inflammation i benhinnan
torrvärk reumatisk värk
torsk svampsjukdom bl a på munslemhinna/matstrupe hos barn
trollskott plötslig värk (av "skott" från övernaturliga väsen)
trånsjuka tuberkulos, tvinsot
tvinsot avtynande, förtvining
utländska elden bältros
utsot diarré
vapörer bl a nervositet, blodsvallning, uppstötning, svimning
variola smittkoppor
vattenkräfta inflammation i munslemhinna, fuktig ansiktsbrand
vattuskräck rabies
vattusot vattensvullnad, ödem
venuspest syfilis
vesania (latin) vanvett, raseri, sinnessjukdom
vog varbildning
ånga, änga, ängd andnöd
älta se: engelska sjukan
ögnesot ögonsjukdom
örneflog öronvärk
DIGINPAST - 2010-09-13 - studiecirkel yahoo.se