Kapitel 1
Inledning    När man börjar med släktforskning får man oftast höra hur viktigt det är att intervjua äldre släktingar. Att skriva ned vad de har att berätta. Att leta rätt på alla gamla fotografier och försöka identifiera personerna innan det är för sent.

    Detta är så självklart och det gäller alla oavsett om man är släktforskare eller inte så det är inget vi kommer att ta upp här. Glöm bara inte att skriva ned vem som har berättat. Vad personen heter. Inte enbart "morfar" som ett exempel.

    Släktforskning innebär ju att man forskar i släkten och då oftast i sin egen släkt. Åtminstone till en början.

    Hur börjar man då? Eftersom 1900-tals material är svåråtkomligt av olika skäl så är det enklast att utgå från någon som levde i slutet på 1800-talet. Kanske någon av far- eller morföraldrarna.

    Den här sidan kommer att vara studiematerialet. Sidan kommer att vara under ständig uppbyggnad.

    Det är bara kapitel två som är färdigt ännu så. Det handlar om Anders Jönsson Flinta. Han hade ett brokigt leverne och finns med i många arkiv.

    Kapitel tre kommer att handla om båtsmän. En av dem är Anders Jönsson Flintas far.

    Kapitel fyra blir till en gripande berättelse om ett barnhusbarn från Stockholm som hamnade i Blekinge.

    I kapitel fem kommer vi att visa vad som har gått att få fram om Swan A Nelson som utvandrade från Flymen till Wasau i Wisconsin. Har gått att få fram med god hjälp av Floyd Hallberg "over there".

    Det kan bli fler kapitel vad det lider.SJUTTONS PORT: Ostkanten - Osthyveln - Blekinge och Södra Möre båtsmän - Blekingeband