Latin, förkortningar och andra termer i kyrkoböckerna
Abs. Absens Frånvarande
Abs. Absolution Syndernas förlåtelse
Afvittring Bouppteckning som skulle visas upp av änka eller änkling gå de gifte om sig, som bevis på att barnen i det tidigare äktenskapet hade fått ut sitt fars- eller modersarv.
Bapt. Baptisata, -us, -i Döpt
Cautionist Garant vid lysning för hinderslöshet
Cop. Copulerat Vigt
Denatus Död
Die Dag
Dom. Dominica Söndag
Ejus. Ejusdem Samma månad (i en notis) eller samma dag (som i en föregående notis)
Eodem die Samma datum
Gemini Tvillingar
Hujus Dennes, i denna månad
Ibm. Ibid. Ibidem               På samma ställe (som personen innan eller i notisen innan)
Mors Mortuus Död
Nom. Nomen Namn
Obiit Död
Oäkta
Pag. Pagina Sida
Sep. Sepultis Begravd
Susc. Susceptrix Gudmor
Test. Testes Vittnen
Vide infra Se nedan
Vide supra Se ovan
   
DIGINPAST - 2010-09-13 - studiecirkel yahoo.se