"Gratisprogram"

    Vår studiecirkel är förvisso ingen datakurs men numera krävs en del datakunskap för att kunna släktforska. Man måste givetvis lära sig det bildläsningsprogram som leverantören tillhandahåller. Man måste ju också sätta sig in i hur det släktregistreringsprogrammet man använder fungerar. Utöver det är det bra att skaffa sig lite vana vid filhantering och bildbearbetning.

    Total Commander är en filhanterare som klarar det mesta. Den är logiskt uppbyggd och ett bra verktyg för att hålla reda på vad och var man har på sin hårddisk.

    Programmet är så kallad shareware. Det innebär att programmet är fritt att använda, i det här fallet utan begränsningar i vare sig tid eller användningsområde.

    Det är inte dyrt att köpa en licens till programmet. Problemet är att det är så krångligt att betala.

    Programmet finns att få på svenska. Klicka på bannern för nedladdning och installation.


    Screen Hunter är ett gratisprogram så kallad freeware. Med hjälp av det programmet kan man göra ett valfritt utsnitt av skärminnehållet som sparas direkt som en fil på datorn. Det är mycket praktiskt när man vill "klippa" i gamla böcker, men även i andra sammanhang.

    Programmet finns inte på svenska. Klicka på bannern för nedladdning och installation.    Fast Stone tillhandahåller fyra små finurliga program freeware/share. Det är inga program som behövs för studiecirkeln. Max View är mycket användbart när man "bläddrar" i gamla böcker.

    Programmen finns inte på svenska. Klicka på bannern för nedladdning och installation.    Det finns ett stort antal bildformat. De vanligaste och de vi kommer att använda oss av BMP (BitMaP), GIF (Graphics Interchange Format) och JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)

    BMP innehåller ett stort antal färger ungerfär 64 000, går inte att komprimera och tar därför stort utrymme och används huvudsakligen i Windows-miljö. BMP-bilder går inte att använda på internet.

    GIF klarar upp till 256 färger. Används huvudsakligen för grafiska bilder. Grafiska bilder tar litet utrymme. Fotografier och liknande kräver stort utrymme. GIF-bilder går att går transparenta och animerade. Det går också bra att använda på internet.

    JPG innehåller lika många färger som BMP men bilden komprimeras när man sparar den, detta för att hålla bildstorleken nere. Komprimeringen är destruktiv, vilket innebär att bildkvaliten försämras för varje gång man sparar om den. Formatet är olämpligt att använda för att återge grafik. JPG-bilder är de vanligast förekommande på internet.

    Den översta bilden här på sidan är en JPG-bild, nästa en GIF-bild, den tredje en transparent GIF-bild och den fjärde en transparent och animerad GIF-bild.DIGINPAST - 2010-09-13 - studiecirkel yahoo.se