Olika slags register på CD/DVD

    Det finns ett otal register att köpa på CD-rom. Det är omöjligt att redovisa alla. Vi nöjer oss med de som vi har tagit med som exempel.

    Först de så kallade befolkningsskivorna. Sveriges befolkning 1980 och Sveriges befolkning 1970 har inget värde för den som släktforskar, det vill säga den som forskar bakåt i tiden. Eftersom skivorna bygger på folkbokföringen så är personuppgifterna mycket säkra men de säger absolut ingenting om några relationer.

    Skivorna Sveriges befolkning 1900 och Sveriges befolkning 1890 är avskrifter av de så kallade SCB-utdrag som årligen skickades till Statisiska Centralbyrån. Sammanställningen kallas för folkräkningen. I SCB-utdragen anges inte födelsedatum utan enbart födelseår. Uppgifterna i SCB-utdragen är avskrifter från husförhörslängd/församlingsbok. Dessa uppgifter kommer i sin tur från födelse- vigsel- och dödböcker.

    Det säger sig självt att det har uppstått felaktigheter längs vägen. De flesta har tyvärr tillkommit i det sista ledet. Leta på skivorna är ett lätt sätt att hitta rätt, men det är lika lätt att hitta fel. Allså en varning. ALLA UPPGIFTER FRÅN SAMTLIGA SKIVOR MÅSTE KONTROLLERAS I ORIGINALBÖCKERNA! Annars rsikerar man att forska på någon annans släkt redan från början.

    Det finns en skiva som heter Sveriges Dödbok. Hittills har det varit svårt att få ta del av material från början av 1900-talet. Sveriges Dödbok hjälper till att överbrygga det glappet. Den senaste version omfattar åren 1947-2006. Större delen materialet är hämtat från olika databaser, frånsett åren 1947-1949 som har matats in manuellt från kyrkoböcker och/eller SCB. Kompletteringar för åren 1950-1970 har också gjorts i efterhand. Uppgifterna från denna skiva är mycket pålitliga.

    Den nyligen utkomna skivan Begravda i Sverige är också användbar eftersom den täcker upp åren före 1947. Den är långt ifrån komplett, det är åtskilliga begravningsplatser som inte är redovisade. Den fungerar dock som en tillfredsställande ingång till originalhandlingarna. Om man nu hittar det man söker.

    Det finns ett antal "stockholmsskivor", de bygger samtliga på det så kallade rotemanssytemet och omfattar tiden runt förra sekelskiftet. De är också användbara för den som letar efter släktingar som flyttat upp till storstaden. Kyrkobokföringen vad kaotisk vid den här tiden, inte minst beroende på den omfattande inflyttningen från övriga Sverige till Stockholm. Det gäller bara att se upp, det finns en hel del fel och felaktiga slutsatser.

    Utöver dessa skivor finns det en hel del lokalt producerade skivor av skiftande kvalité. En del av dessa skivor är inte rena avskrifter av böckerna, utan man har lagt till uppgifter från andra källor. Uppgifter som i värsta fall kan gälla helt andra personer. Så är fallet med de så kallade PLF-skivorna som säljs i stora upplagor. Här finns det all anledning att vara extra försiktig, uppgifterna måste ovillkorligen kontrolleras mot originalkällan. Det är inte släktforskning att förlita sig på diverse register på olika skivor utan att själv kontrollera att uppgifterna är korrekta.


   
DIGINPAST - 2010-09-13 - studiecirkel yahoo.se