Blekinge - Medelstads härad - Tvings sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Tvings kyrka

Församlingskod: 108017
Indelning: 1870 utbrutet Eringsboda (E).
Pastorat: -1870 eget, 1870-1920 Tving och Eringsboda, 1920-05-01-1961 eget, 1962-1970 Tving och Eringsboda, 1971-1974 eget, 1975- Fridlevstad, Sillhövda och Tving.
Kyrkor: Tvings kyrka.  
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Arkiv Bibliotek Museum (ABM) Kulturarv Sydost

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1642-1820 RA/Digitala forskarsalen
  Jordeböcker 1686-1871 RA/Digitala forskarsalen
  Tvings kyrkoarkiv LLA/Digitala forskarsalen

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1864-1894
Family Search Vital Records (LDS)   Födde 1711-1789
    Födde 1860-1865
    Vigde 1738-1789

Gravregister (Gravar.se) Tving

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Tvings socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Tvings socken

Fornsök (RAÄ) Tving socken

Flygfotohistoria Blekinge

Historiska kartor Tvings socken

Sockenkartor (index) Tvings socken 1870

Generalstabskartan Generalstabskartan 1862-1871

Grytsjön J112-4-01 Almundsryd J112-4-02 Kyrkhult J112-4-03 Vilshult J112-4-04 Olofström J112-4-05 Jämshög J112-4-06 Hemsjö; J112-4-07 Gustavstorp J112-4-08 Elleholm J112-4-09 Gammalstorp J112-4-10 Sölvesborg J112-4-11 Hanö J112-4-12 Björkenabben, Kråkenabben J112-4-13 Årup J112-4-14 Öljehult J112-4-15 Belganet J112-4-16 Ringamåla J112-4-17 Svängsta J112-4-18 Halahult J112-4-19 Tararp J112-4-20 Bräkne-Hoby J112-4-21 Saltärna J112-4-22 Hällaryd J112-4-23 Tärnö J112-4-24 Karlshamn J112-4-25 Konga J112-4-26 Eringsboda J112-4-27 Holmsjö J112-4-28 Törn J112-4-28a Fur J112-4-29 Nävragöl J112-4-30 Sillhövda J112-4-31 Stensjömåla J112-4-32 Backaryd J112-4-33 Bredåkra J112-4-34 Tving J112-4-35 Nättraby J112-4-36 Ronneby J112-4-37 Göholm J112-4-38 Hasslö J112-4-39 Flymen J112-4-40 Rödeby J112-4-41 Granhult J112-4-42 Kristianopel J112-4-43 Bredaviksudde J112-4-44 Törnåkra J112-4-45 Jämjö J112-4-46 Lyckeby J112-4-47 Karlskrona J112-4-48 Uttorpsböte J112-4-49 Busören J112-4-49a Torhamn J112-4-50 Långenabben J112-4-51 Utlängan J112-4-52 Utklipporna J112-4-53 Vislanda J243-15-1 1869 Lessebo J243-16-1 1871 Kalmar J243-17-1 1870 Karlshamn J243-10-1 1869 Karlskrona J243-11-1 1870 Ottenby J243-12-1 1870 Kristianstad J243-6-1 1862 Utklipporna J243-7-1 0000

Häradsekonomiska kartan Blekinge (1915-1919)

Hembygdsföreningar (SHB) 

Litteratur 
Hermes förlag: Sveriges bebyggelse - Blekinge län - Del VI

Artiklar  Nättraby Alnaryd Elmeboda Järnväg

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Tvings socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se