SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad

  Torsås socken
  - Gullabo socken
  Söderåkra socken
  Vissefjärda socken
  Hossmo socken
  Ljungby socken
  - S:t Sigfrid socken
  Hagby socken
  Voxtorps socken
  Halltorps socken
  Arby socken
  - Karlslunda socken
  Mortorps socken
  - Oskars socken
  Madesjö socken
  - Örsjö socken