Småland - Södra Möre härad - Söderåkra sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Söderåkra kyrka

Församlingskod: 083471
Indelning: 1882-03-31 beslut om utbrytning av en ny församling, Fridhem, ej verkställt och 1940-12-20 återkallat, 1941-01-01 indelad i två kbfd: Söderåkra norra kbfd och Söderåkra södra kbfd.
Pastorat: En tid på 1500-talet förenat med Halltorp, annars eget.
Kyrkor: Sofia Magdalena kyrka. Bergkvara kapell.
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Kommun   Torsås kommun / Kommunarkiv
Bibliotek / Bibliotekskatalog / Släktforskning

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1643-1820 RA/Digitala forskarsalen
  Jordeböcker 1631-1880 RA/Digitala forskarsalen
  Söderåkra kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)
  Söderåkra södra kyrkobokföringsdistrikt (VaLA) ---> SVAR 

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Söderåkra socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Söderåkra socken

Fornsök (RAÄ) Söderåkra socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor Söderåkra socken

Sockenkartor (index) Söderåkra socken 1870

Hembygdsföreningar (SHB) Bergkvara Hembygdsgille

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Söderåkra socken

Bergkvara Bergkvara

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se