SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad

  Torsås socken
  - Gullabo socken
  Söderåkra socken
  Vissefjärda socken
  Hossmo socken
  Ljungby socken
  - S:t Sigfrid socken
  Hagby socken
  Voxtorps socken
  Halltorps socken
  Arby socken
  - Karlslunda socken
  Mortorps socken
  - Oskars socken
  Madesjö socken
  - Örsjö socken

 + + + +

 Norra Möre härad
 - - - -
 Allbo härad
 Kinnevalds härad
 Norrvidinge härad
 Uppvidinge härad
 Konga härad
 - - - -
 Handbörds härad
 Mo härad
 Stranda härad
 Vista härad
 Tveta härad
 - - - -
 Östra härad i Njudung
 Västra härad i Njudung
 - - - -
 Södra Vedbo härad
 Norra Vedbo härad
 - - - -
 Västbo härad
 Östbo härad
 Sunnerbo härad
 - - - -
 Södra Tjusts härad
 Norra Tjusts härad