De små länderna


Härad: 
 
Södra Möre härad  
Norra Möre härad  
 
Allbo härad  
Kinnevalds härad  
Norrvidinge härad  
Uppvidinge härad  
Konga härad  
 
Handbörds härad  
Mo härad  
Stranda härad  
Vista härad  
Tveta härad  
 
Östra härad i Njudung  
Västra härad i Njudung  
 
Södra Vedbo härad  
Norra Vedbo härad  
 
Västbo härad  
Östbo härad  
Sunnerbo härad  
 
Södra Tjusts härad  
Norra Tjusts härad  
 

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Södra Möre härad

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se