SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad
  S:t Sigfrids socken