Småland - Södra Möre härad - S:t Sigfrids sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) S:t Sigfrids kyrka

Församlingskod: 088107
Namn: Tidigare Kumlamads kapellag, sedan Ljungby kapell, 1856-09-25- Sankt Sigfrid.
Indelning: Senast 1856 utbruten ur Ljungby som kapellförsamling, 1856-09-25 annexförsamling.
Pastorat: -1976 Ljungby, 1977- Nybro.
Kyrkor: S:t Sigfrids kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) S:t Sigfrids kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Ljungby socken

Gravregister (graven.se) Nybro pastorat

Ortsnamnsregistret (SOFI) S:t Sigfrids socken

Fornsök (RAÄ) S:t Sigfrid socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor S:t Sigfrids socken

Sockenkartor (index) S:t Sigfrids socken 1870

Hembygdsföreningar (SHB) S:t Sigfrids hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   S:t Sigfrids socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se