SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad
  Örsjö socken

Björstorp
Buttetorp
Bällsjö
Bällsjömåla
Ellebäck
Erngisslahyttan
Eskilsryd
Högahult
Högebo eller Dackebo
Knappsmåla
Kolfly nr 1
Kolfly nr 2
Kopparfly
Korpahult
Kroksjö
Nässjömåla
Olofsbo
Orrabäck
Ramsjö
Siggegärde
Skräddaregärde
Skäragärde
Toresbo
Västra Sävsjö
Virrmo
Örsjö nr 1
Örsjö nr 2
Örsjö nr 3