Småland - Södra Möre härad - Örsjö sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Örsjö kyrka

Församlingskod: 088106
Indelning: 1894-05-01 (beslut 1883-02-16) utbruten ur Madesjö.
Pastorat: Madesjö.
Kyrkor: Örsjö kyrka.
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Örsjö kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Gravregister (graven.se) Nybro pastorat

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Madesjö socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Örsjö socken

Fornsök (RAÄ) Örsjö socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor Örsjö socken

Hembygdsföreningar (SHB) Madesjö hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Örsjö socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se