SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad
  Mortorps socken