Småland - Södra Möre härad - Mortorps sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Mortorps kyrka

Församlingskod: 088013
Indelning: Utbrutet Mortorps kapell (Oskar).
Pastorat: Förr Mortorp och Hagby, åtminstone 1555-1567 Mortorp och Voxtorp, 1567- eget ' senare -1961 Mortorp och Oskar, 1962- Karlslunda.
Kyrkor: Mortorps kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1643-1820 RA/Digitala forskarsalen
  Jordeböcker 1631-1880 RA/Digitala forskarsalen
  Mortorps kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Gravregister (gravar.se) Södra Möre

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Mortorps socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Mortorps socken

Fornsök (RAÄ) Mortorps socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor Mortorps socken

Sockenkartor (index) Mortorps socken 1870

Hembygdsföreningar (SHB) Mortorps Hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Mortorp socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se