Småland - Södra Möre härad - Ljungby sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Ljungby kyrka

Församlingskod: 088008
Indelning: Senast 1856 utbrutet Sankt Sigfrid.
Pastorat: Förr Ljungby och Hossmo, 1856-1961 Ljungby, Hossmo och Sankt Sigfrid, 1962-1976 Ljungby och Sankt Sigfrid, 1977- eget.
Kyrkor: Ljungby kyrka. S:t Olofs kyrka.  
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1643-1820 RA/Digitala forskarsalen
  Jordeböcker 1631-1880 RA/Digitala forskarsalen
  Ljungby kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Gravregister (gravar.se) Södra Möre

Ortsnamnsregistret (SOFI) Ljungby socken

Fornsök (RAÄ) Ljungby socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor Ljungby socken

Sockenkartor (index) Ljungby socken 1870

Hembygdsföreningar (SHB) Ljungby Hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Ljungby socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se