Småland - Södra Möre härad - Emmaboda sockenFörsamlingskod: 086201
Län: 1947-01-01 överfört delar av Krysseboda och Rasslebygd samt 1954-01-01 delar av dessa jämte del av Grimmansmåla från Algutsboda i Kronobergs län till Emmaboda i Kalmar län.
Indelning: 1939-01-01 utbruten ur Vissefjärda).
Pastorat: 1939-0101-1961 Vissefjärda, 1962-1978 eget, 1979- Emmaboda och Långasjö.
Kyrkor: Emmaboda kyrka.
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Kommun   Emmaboda kommun / Kommunarkiv
Bibliotek / Bibliotekskatalog / Släktforskning

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Emmaboda kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   SVAR -->

Gravregister (Svenska Kyrkan) Emmaboda-Långasjö

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx(SOFI)
 Emmaboda socken

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se