SMÅLAND              BLEKINGE

 Södra Möre härad
  Arby socken

Applerum nr 1
Applerum nr 2
Arby nr 1
Arby nr 2
Arby nr 3
Arby nr 4
Arbyholm
Arbylund
Glömminge nr 1
Glömminge nr 2
Glömminge nr 3
Gräsgärde nr 1
Gräsgärde nr 2
Gräsgärde nr 3
Gräsgärde nr 4
Gräsgärde nr 5
Gräsgärde nr 6
Gräsgärde nr 7
Gräsgärde nr 8
Kristinelund
Kulltorp nr 1
Kulltorp nr 2
Kulltorp nr 3
Kulltorp nr 4
Nygärde
Olsbo
Resby nr 1
Resby nr 2
Resby nr 3
Resby nr 4
Resby nr 5
Resby nr 6
Resby nr 7
Resby nr 8
Resby nr 9
Skällby nr 1
Skällby nr 2
Skällby nr 3
Skällby nr 4
Skällby nr 5
Skällby nr 6
Skällby nr 7
Skällby nr 8
Väntorp nr 1
Väntorp nr 2
Ålebo nr 1
Ålebo nr 2
Ålebo nr 3