Småland - Södra Möre härad - Arby sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Arby kyrka

Församlingskod: 088012
Indelning: 1650-talet utbrutet Arby kapell (nu Karlslunda).
Pastorat: till omkring 1550 eget, därefter Arby och Hagby, sedan -1961 Arby, Hagby och Karlslunda, 1962- Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorp.
Kyrkor: Arby kyrka.
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1643-1820 RA/Digitala forskarsalen
  Jordeböcker 1631-1880 RA/Digitala forskarsalen
  Arby kyrkoarkiv (VaLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Gravregister (gravar.se) Södra Möre

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Arby socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Arby socken

Fornsök (RAÄ) Arby socken

Flygfotohistoria Sydöstra Småland

Historiska kartor Arby socken

Sockenkartor (index) Arby socken 1870

Hembygdsföreningar (SHB) Södermöre Hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Kalmar län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Arby socken

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se