BLEKINGE              SMÅLAND

Medelstad hundered
Hjortsberga parish

  1 Stensjömåla
  2 Tolseboda
  3 Kanteryd
  4 Arvidstorp
  5 Värmanäs
  6 Hillerslätt
  7 Liatorp
  8 Liatorp
  9 Liatorp
 10 Liatorp
 11 Liatorp
 12 Vång
 13 Vång
 14 Vång
 15 Vång
 16 Vång
 17 Vång
 18 Vång
 19 Vång
 20 Vång
 21 Tjustorp
 22 Ryd
 23 Arvidstorp
 25 Djurtorp
 26 Djurtorp
 27 Djurtorp
 28 Hjortsberga
 29 Hjortsberga
 30 Hjortsberga
 31 Hjortsberga
 32 Hjortsberga
 33 Ormanstorp
 34 Mölleryd
 35 Mölleryd
 36 Mölleryd
 37 Mölleryd
 38 Mölleryd
 39 Johannishus