Blekingeband

    Har du funderat på att lägga ut din forskning på internet men ännu inte kommit dig för?
   
    Om du bjuder på dina forskningsresultat så bjuder vi på en plats i cyberspace. En HTML-export i MinSläkt och en kort presentation av dig själv och din forskning är allt som behövs. En gedcom-fil går också bra. Din forskning behöver inte ha någon anknytning till Blekinge eller Södra Möre. Allt är av intresse.
   
    Skriv till oss för mer detaljer ostkanten@klaura.se

    Forskare:  
    Christian Andersson Springersläkten
        Eyvind Johnson
        Stig Malm
        Fregatten Eugenies jordomsegling 1851-1853
    Eva Cumner Ragnar Jändel - familj och familjebakgrund
        Christoffer Polhem
        Bildhuggaren Johan Törnström
        Bagarsläkten Törnström från Karlskrona
        Båtsman Törnströms ättlingar
        Törnström från Trönö
        Hans "Kvinnaböske" Anderssons anor i Blekinge och Södra Möre
        Långörasläkten
        Korvetten Carlskronas sista resa 1845-1846
        Peg's walk down her Blekinge roots
    Björn Marklund Vägen till Luleå och Altappen - en släktresa
    Barbro Olsson Frände i hagen
        Brott
        Ramdalas stolthet Andreas Randel
    Linda Simonsson Jöns Schrewelius ättlingar
    Övrigt Fridlevstads församlingsbok 1900-1910