Södra Möre båtsmanskompanier
  Indelning

  1:a båtsmanskompaniet
   Ljungby + S:t Sigfrid 1-123
   Hossmo 124-134, 269-272
   Madesjö + Örsjö 135-268

  2:a båtsmanskompaniet
   Söderåkra 1-64
   Halltorp 65-85, 282, 285-286
   Voxtorp 86-109, 287
   Hagby 110-150
   Arby + Karlslunda 151-219, 284
   Mortorp + Oskar 220-281

  3:e båtsmanskompaniet
   Torsås + Gullabo 1-126
   Vissefjärda 127-206, 255
   Söderåkra 207-253