Tack till ...

   Eva Cumner
   Linda Palm Simonsson
   Erland Eliasson
   och alla andra

   ... som har gjort detta möjligt!