Marinmuseum söker ättlingar till:
Båtsman Fyrmössa, Sjöbuss och Kamel, marinsoldat Ankarring, Tulpan och Lök, underkonstapel Enebuske samt kocken Pors
... och många fler
 
Den 24 juni 1853 ­- för 150 år sedan - kom fregatten Eugenie och hennes 349 man starka besättning hem efter en tvåårig världsomsegling. Eugenies äventyrliga resa hade väckt stor uppmärksamhet, inte minst på grund av en djärv segling genom Magellans sund. Besättningen kallades för ”Eugeniemännen” och betraktades som hjältar.
 
Med anledning av jubileet hölls en Eugenie-dag på Marinmuseum i Karlskrona den 20 september 2003. Museet sökte då kontakt med ättlingar till ”Eugeniemännen”. De inbjöds att tillsammans med allmänheten ta del av jubileet. Dagen innehöll föredrag och bildspel om resan samt en rundvandring på örlogsvarvet där seglatsen startade.
 
- En orsak till den stora uppmärksamhet som Eugenie fick 1853 var att det officiella Sverige för första gången skickade iväg ett örlogsfartyg för att visa upp sig på världshaven. Sverige ville visa sig som en sjöfararnation - allt i linje med de nationella strömningar som rådde då, säger intendent Tom Ohlsson på Marinmuseum.
 
Initiativet till Eugenies resa togs till stor del av prins Oscar Fredrik (blivande Oscar I), sjöministern Julius von Platen och utrikesministern Gustaf Stierneld. Syftet var bland annat att skydda och befrämja svensk handel över världen, att utföra vetenskapliga arbeten i Charles Darwins fotspår samt att uppteckna nautisk information. Under resan samlade medföljande vetenskapsmän in närmare 10­ 000 föremål som än idag finns i våra museer, inte minst på Naturhistoriska riksmuseet.
 
 
 
Startsida

Hjälp oss att komplettera vårt register. Har du mer uppgifter om blekingebåtsmännen på världsomseglingen och deras ättligar är du välkommen att mejla oss på Ostkanten!
 
Eugenie-länkar:
 
Christian Adolf Virgin.
 
Johan Alfred Skogman.
 
Nils Axel Fischerstöm.
 
Nils Johan Andersson.
 
Johan Gustaf Hjalmar Kinberg.
 
Anbytarforum: Landskap: Blekinge: Allmänt: Eugeniés världsomsegling
 
Projekt Runeberg:
 
Carl Johan Alfred Skogman: Fregatten Eugenies resa omkring Jorden åren 1851-1853
 
Andra intressanta länkar:
 
Claes Bernes webbplats, som till stor del ägnas åt hur underofficerare, båtsmän och varvsanställda i Karlskrona levde på 1700- och 1800-talen.
 
Hans Högmans hemsida berättar mycket om svensk militär-historia och indelningsverket.
 
Blekinge och Södra Möre båtsmän
 
Boktips - BÅTSMÄN i Jämshög och Kyrkhult
av Maj-Britt Sundin.
 

SJUTTONS PORT: Ostkanten - Osthyveln - Blekinge och Södra Möre båtsmän - Blekingeband