Mönsterrulla över befäl och besättning på Eugenie under världsomseglingen.


Chef:  Kommendörkapten  C. A. Virgin   
Sekond:  Kaptenlöjtnant  J. B. Kleman   
Kommenderade officerare:  Premärlöjtnant  O. Trädgårdh   
  C. Sundin   
  A. Cronstedt   
  C. Skogman   
  Sekundlöjtnant  A. Fries   
  A. Fisherström   
  E. Theorell   
Till exercis:  Sekundlöjtnant  O. Rahm   
  C. Falkenberg   
Uppbördsläkare:  Med dr  J. Kinberg   
Biträdande läkare:  Med lic  E. Ekströmer   
  Med kand  J. Cornell   
Skeppspräst:  Fil dr  S. Pontén   
Naturforskare:  Fil mag  J. Andersson   
  Fil stud  C. Johansson   
Proviantförvaltare:  Revisor  F. Bagge (död 4 april 1852) 
  Sekundlöjtnant  C. P. Virgin (från 5 maj 1852) 
Chefskanslist:  Sekundlöjtnant  C. P. Virgin (till 4 maj 1852) 
  Extra kadett  O. N. Adlercreutz (från 5 maj 1852) 
Ansvarsstyrman:  Överstyrman  Bergstrand   
Styrmän:  Överstyrman  Söderberg   
  Understyrman  Bäckström   
  Frick   
Uppbördskonstapel:  Flaggkonstapel  Lagerman   
Konstaplar:  Överkonstapel  Lindqvist   
  Carlstedt   
  Offerman   
  Underkonstapel  Dalström   
  Enebuske   
  Ekman   
  Lindahl   
Uppbördsskeppare  Flaggskeppare  Bergenstjerna   
Skeppare:  Underskeppare  Carlson   
  Agge   
  Loman   
  Tingberg   
  Underofficerskorpral  Nyman   
Uppbördstimmerman  Underskeppare  V. Bergström   
Ur Marinregementet  Fanjunkare  Jansson   
Extra kadetter  Kadett  Cederström  (sek.löjtn 26/6 1853) 
  Molander  (               "               ) 
  Rundqvist  (               "               ) 
  Petré   
  Adlercreutz   
        
Hantverkare:  Segelsöm. gesäll  Carlson   
  Tunnbind. gesäll  Pettersson   
  Timmerman  Månsson   
  Pettersson   
  Christiansson   
  Smedgesäll  Nilsson   


Nummer  Kompani  Namn  Anm.  
        
Marinsoldater:       
30  1.  Bång   
32  1.  Strömberg   
77  1.  Gettz   
30  2.  Eng   
40  2.  Odin   
77  2.  Ryss   
30  3.  Hammargren   
56  3.  Flyberg   
79  3.  Tyr   
25  4.  Stålberg   
40  4.  Berg   
77  4.  Nylander   
27  5.  Höj  Rymd i San Francisco 
67  5.  Lund   
25  6.  Holm   
77  6.  Alga   
5  7.  Fager   
6  7.  Bergqvist   
25  8.  Rapp   
9  8.  Svensson   
21  9.  Kling  Korpral 
15  10.  Blomström   
54  10.  Brun   
34  6.  Roth  Trumslagare 
        
Matroser:       
18  1.  Renström   
22  1.  Bergström   
36  1.  Åberg   
39  1.  Olsson   
25  2.  Andersson   
32  2.  Myrbeck   
33  2.  Hammarlund   
36  2.  Elmström   
38  2.  Bergstrand   
40  2.  Forssberg   
7  3.  Kindgren   
12  3.  Hörlin   
14  3.  Berglund   
23  3.  Christoffersson   
3  4.  Lundqvist   
5  4.  Svensson   
6.  4.  Pettersson   
20  4.  Walqvist   
        
Jungmän:       
56  1.  af Trolle  Sek.löjtnant 26/6 1853 
59  1.  Rundqvist   
61  1.  Rosendal   
79  1.  Lundberg   
46  2.  Rodehn   
47  2.  Engelstedt   
49  2.  Rodehn   
53  2.  Kloo   
58  3.  Råberg   
74  3.  Eriksson   
78  3.  Blad   
50  3.  Ödman   
81  3.  Ehn   
88  3.  Liljegren   
50  4.  Isackson   
68  4.  Liljebäck   
73  4.  Bagge   
81  4.  Hultgren   
        
  Artilleribåtsmän:     
        
225  1. Blekinge  Stake   
229  Berg  Rymd 25/9 1851 
232  Tvingström   
233  Norman   
240  Broms  Död 8/6 1852 
246  Braf  Rymd 30/9 1851 
116  Sjöberg   
        
1  3. Blekinge  Förman   
4  Ström   
10  Hasselqvist   
11  Ehn   
13  Ny   
29  Stilling   
14  Tackellöpare   
40  Pihlqvist   
50  Fällman   
53  Nordström   
56  Westerlund   
56  Björkman   
60  Lilja   
75  Hartz   
78  Stör   
82  Frimodig   
95  Humbla  Rymd 30/9 1851 
95  Hjerpe   
99  Blomma   
102  Sjöman   
112  Sjösten   
125  Boman   
142  Ankarring   
148  Törnros   
149  Lif   
151  Bogren   
157  Broström   
158  Wallin   
159  Brobeck   
177  Lönngren   
184  Tvingren   
185  Möller   
195  Tulpan   
218  Lök   
        
 Båtsmän:     
        
2  6. Blekinge  Hjerpe   
5  Weller   
7  Styre   
8  Ek   
11  Runsten   
17  Sågare   
18  Alman   
23  Norby   
26  Österberg   
33  Geting   
39  Seberg   
44  Stubb   
46  Röd   
60  Hök   
62  Lund   
65  Borg   
66  Kula   
67  Ny   
68  Råband   
71  Hattmakare   
73  Lots   
76  Märlprim   
77  Hjelm   
79  Nork   
84  Flinta   
85  Lärka   
88  Löfberg   
90  Härlöf   
91  Eld   
92  Laggare   
96  Drabant   
97  Löfman  Död 22/2 1852 
100  Färdig   
102  Näcktergal   
103  Törning   
104  Fyrkula   
105  Hagenberg   
111  Westergren   
114  Waksam   
117  Appel   
119  Dristig   
121  Gädda   
123  Runström   
127  Goder   
128  Fyrmössa   
137  Bi   
139  Syring   
141  Letare   
145  Sjöbuss   
146  Wädur   
147  Hörberg   
148  Ring   
149  Cirkel   
150  Berndts   
152  Falk   
156  Lo   
157  Kämpe   
161  Hökare   
170  Wester   
175  Unger   
181  Rulle   
191  Kamel   
193  Åbrandt   
216  Löpare  Död 29/1 1852 
221  Duktig   
225  Berghult   
228  Bök   
229  Fisk   
244  Sträng   
247  Tinnberg   
252  Klo   
265  Berggren   
271  Appelros   
        
130  1. S. Möre  Bonell   
91  Ryman   
37  Ring   
        
1  1. Öland  Blomma   
2  Lustig   
4  Brok   
8  Qvick   
11  Segel   
13  Höglund   
16  Elg   
17  Frisk   
24  Ingman   
32  Wandring   
33  Holländare   
42  Koll   
44  Besser   
45  Hammare   
46  Wisser   
48  Kämpe   
50  Westervik   
52  Blå   
53  Syd   
56  Kjellman   
61  Block   
63  Isberg   
67  Wig   
68  Tallerbuske   
69  Boja   
74  Rolig   
76  Modig   
78  Löth   
80  Rask   
81  Karp   
86  Dämpgårding   
88  Wahlfisk   
91  Svärfvare   
97  Brodd   
        
23  2. Öland  Märsfall   
31  Bolin  Korpral 
32  Ödman   
33  Svan   
40  Lundgren   
43  Snäll   
50  Kult   
55  Hörsam   
56  God   
58  Topprep   
60  Spännare   
62  Wågsam   
63  Trofast   
68  Qvist   
70  Granberg   
75  Frimodig   
78  Dragg   
79  Ölänning   
80  Ahlelund  Korpral 
81  Wardag   
84  Allvarsam   
91  Roddare   
92  Flink   
94  Klyfvert   
95  Logg   
99  Namnkunnig   
100  Näcktergal   
105  Hane   
110  Ficks   
111  Kjellberg   
114  Knap   
119  Hök   
121  Mugga   
124  Hjerpe   
125  Holmstedt   
128  Törnberg   
129  Hammar   
133  Broström   
134  Palm   
        
7  3.Öland  Hake   
19  Gårding   
35  Hvitlock   
        
5  1. Gottland  Löpare   
12  Bardun   
16  Svart   
29  Hederman   
31  Brefdragare   
34  Nyåme   
39  Myra   
40  Kinner   
48  Lustig   
49  Högman   
77  Qvick   
88  Björn   
93  Warman   
105  Hälling   
107  Tuna   
        
8  2. Gotland  Redlig   
10  Pors Kock   
24  Knutflaska   
28  Frände   
35  Wäster   
36  Stickling   
63  Kompass  Död 12/4 1853 
71  Bror   
97  Sabel   
100  Läddja   
103  Nors   
108  Heder   
        
  Musikanter:     
    Humble   
    Larsson   
    Lindqvist   
    Sjöberg   
    Wessman  Rymd i San Francisco 
    Andersson   
    Wiberg   
Skeppsgossar:       
1  1.  Svensson   
3  1.  Durietz   
21  1.  Wessman   
46  1.  Nilsson   
62  1.  Sommar  Död 4/10 1851 
66  1.  Johansson   
2  2.  Nilsson   
6  2.  Améen   
10  2.  Bergstrand   
16  2.  Pettersson   
73  2.  Arfvidson   
86  2.  Moberg   SJUTTONS PORT: Ostkanten - Osthyveln - Blekinge och Södra Möre båtsmän - Blekingeband