SM-01-0269-1748 -1752 Timmerbåtsman Bengt Eriksson MÄTARE-FISKARE

Båtsman för Rinkaby i Hossmo sn, fördubblings-frälsebåtsman.

Född:omkring 1731 se, Småland, Södra Möre 1)
Rusthåll:Hossmo sn, Rinkaby 2)
Kompani:SM 1:a båtsmanskompani, nr 269 3)
Rullor: 4)Generalmönsterrulla 1750: Vacant vid 1745 års mönstring. Antagen vid recruteringsmötet den 6 september Bengt Eriksson Mätare. Född i södermöre. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Obefaren.
Generalmantalsrulla 1751: Född i Södermöre. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Mätare. År 1752 den 16 februari avancerat till ordinarie wid detta nummer med tillnamnet Fiskare.
Generalmantalsrulla 1751: Hitavancerad ifrån fördubblingen af samma nummer d 16 februari 1752. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Fiskare.
Generalmantalsrulla 1754: Född i Södermöre. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Fiskare. Obefaren.
Avräkningsrulla 1757: Bengt Eriksson Fiskare. Commenderad.
Avräkningsrulla 1758: Bengt Eriksson Fiskare. Commenderad.
Generalmantalsrulla 1761: Född i Södermöre. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Fiskare. Befaren.
Avräkningsrulla 1769: Bengt Persson Fiskare. Tjänstgjörande i Carlscrona.
Avräkningsrulla 1773: Bängt Eriksson Fiskare. På årstjenst i Carlscrona.
Generalmönsterrulla 1774: Bengt Ericsson Fiskare. Antagen 1748 vid 17 års ålder. Nu 43 år. Tjänat 26 år. Befaren.
Generalmantalsrulla 1774: Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Fiskare. Befaren.
Avräkningsrulla 1776: Bengt Ersson Fiskare. Uppfordrad till årstjänst i Carlscrona.
Avräkningsrulla 1779: Bengt Eriksson Fiskare. Tjänstgörande i Carlscrona.
Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen 1748 vid 17 års ålder. Bengt Eriksson Fiskare. Afsked wid generalmönstringen d 3/3 1781.
 
Antagen:1748-09-06 5)
Avsked:1781-03-03 6)
Död:1788-10-17 se, Småland, Ljungby fs, Vassmolösa 7)Dödsorsak: Förstoppning

Barn med Karin Olofsdotter

Barn:
Maria Bengtsdotter (1756 - )

Äktenskap med Elsa Danielsdotter (1746? - 1807)

Vigsel:1780-12-22 se, Småland, Ljungby fs 8)

Källor

1)Generalmantalsrulla 1751-1780
  
2)ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21
  
3)Generalmönsterrullor 1841/1846
  
4)SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier
  
5)Generalmönsterrulla 1750
  
6)Generalmantalsrulla 1781-1795
  
7)SE/VALA/00228 Ljungby C:5 (1765-1808) 1788
  
8)SE/VALA/00228 Ljungby C:5 (1765-1808) 1780
   
Index