Referenser
   
1) Enligt Sven Johansson i brev till vår mormor Elsa
2) AD Karlskrona Tyska församling F1:1770-1798 sid 31 n:o 4
3) AD Karlskrona tyska församling (K) CI:1 (1690-1725) Bild 191 / sid 373 n:o 24
4) AD Karlskrona tyska församling (K) CI:2 (1725-1797) Bild 38 / sid 63 n:o 16
5) Material från Blekinge Museums faktarum och ur brev som Sven J skrivit till Elsa
  Kontraktet skall finnas i Riksarkivet under "Justitierevisionsakter gällande Karlskrona stad"
6) 1 tunnland=5600 kvfot =32 kappland= 4936,6 kvm, 1 kappland =1750 kvfot= 154 kvm;
  Litt E: Gullbärna trädgård 5 359900 kvfot dvs 6,4 tnl eller 31726 kvm (31 ha)
  Litt F norra farmen (som senare ägs av Wendt) 1 tunnland = 4936,6 kvm runt 5 hektar
7) Lilja 2:719
8) AD Karlskrona tyska församling (K) CI:2 (1725-1797) Bild 54 / sid 95 n:o 20
9) http://www.blekingesf.se/uploads/Register/Personregister/Register_personer_Karlskrona_1756_Namnordning.pdf
10) AD Karlskrona tyska församling (K) F:1 (1770-1798) Bild 19 / sid 31
11) Swahn, Gårdar och människor i det gamla Karlskrona.
12) Blekinge museum: Karlskrona Stadsjord – historik http://www.blekingemuseum.se/pages/88
13) http://www.blekingemuseum.se/pages/88 - den stora striden om stadsjorden
14) http://mail.blekingemuseum.se/pdf2/2013-13.pdf
15) AD Karlskrona amiralitetsförsamling (K) EIa:5 (1820-1860) Bild 39 / sid 67
16) AD Karlskrona tyska församling (K) AI:5 (1829-1831) Bild 489 / sid 447
17) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:20 (1809-1809) Bild 2940 / sid 533
18) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:38 (1826-1826) Bild 160 / sid 25
19) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:37 (1825-1825) Bild 1140 / sid 205
20) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:57 (1846-1846) Bild 4550 / sid 855
21) https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Tersmeden
22) Bromé: Karlskrona 300 år del 1 sid 125
23) Michel Helgesson Blekinge museum: Vanartigt kvinnfolk
24) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:27 (1815-1815) Bild 3400 / sid 615
25) AD Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:60 (1849-1849) Bild 3550 / sid 651
26) Register över personer i Karlskrona 1756 - namnordning
  Källa: AD OnLine Blekinge läns landskontor EIa:15 (1756)
  Avskrift: Björn-Åke Petersson för BLSF i samarbete med SVAR-projektet i Kallinge
27) AD Blekinge läns landskontor (K) EIa:15 (1756-1756) Bild 4330
28) AD Blekinge läns landskontor (K) EIa:15 (1756-1756) Bild 4520
29) AD Blekinge läns landskontor (K) EIa:15 (1756-1756) Bild 4470
30) Karlshamns kämnärsrätt, film LK 894.
31) Blekinge Museum, Karlskrona, Logarvareämbetets i Karlskrona protokoll 1747
32) Berner en norsk slekt i 300 år(Margareta Hesselgren)
33) AD Karlskrona stadsförsamling (K) FI:1 (1772-1846) Bild 129 / sid 249
34) Michel Helgesson Blekinge museum: Vanartigt kvinnfolk
35) AD Karlskrona stadsförsamling (K) FI:1 (1772-1846) Bild 7 / sid 7
36) Kungl. Biblioteket Stockholm, Begravningsvers, författad av sonen Johan David
37) Kungl Biblioteket Stockholm, Begravningsvers, författad av sonen Carl Wilhelm
38) AD Karlskrona stadsförsamling (K) FI:1 (1772-1846) Bild 30 / sid 53
39) http://mail.blekingemuseum.se/pdf2/2013-13.pdf
40) AD Östra häradsrätt (K) FIIa:30 (1830-1830) Bild 4900 / sid 921
41) http://diginpast.se/hjortsberga/vang07/index.html
42) AD Hjortsberga (K) AI:3 (1814-1820) Bild 29 / sid 55
43) AD Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828) Bild 90 / sid 101
44) AD Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828) Bild 25 / sid 22
45) AD Medelstad häradsrätt (K) FII:111 (1857-1857) Bild 1090 / sid 205
46) http://www.blekingemuseum.se/pages/136
47) AD Karlskrona stadsförsamling (K) AI:46 (1891-1900) Bild 46 / sid 2542
48) AD Karlskrona stadsförsamling (K) CI:3 (1847-1860) Bild 235 / sid 469
49) AD Karlskrona stadsförsamling (K) AI:14 (1851-1856) Bild 376 / sid 347
50) AD Karlskrona amiralitetsförsamling (K) CIa:11 (1813-1832) Bild 297 / sid 581
51) AD Lösen (K) AI:19 (1861-1868) Bild 309 / sid 302
52) AD Karlskrona stadsförsamling (K) AI:33 (1871-1881) Bild 278 / sid 274
53) AD Hjortsberga (K) AI:15 (1871-1880) Bild 336 / sid 331
54) AD Karlskrona stadsförsamling (K) BI:3 (1873-1885) Bild 46 / sid 41
55) AD Hedvig Eleonora (AB, A) BIa:20 (1875-1876) Bild 27 / sid 190
56) AD Hedvig Eleonora (AB, A) AIa:75 (1875-1876) Bild 3350
57) AD Hedvig Eleonora (AB, A) BIIa:14 (1875-1880) Bild 68 / sid 131
58) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) BI:2 (1861-1879) Bild 107 / sid 104
59) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:12a (1874-1877) Bild 297 / sid 246
60) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:14a (1881-1885) Bild 192 / sid 184
61) AD Nederluleå (BD) AI:13e (1885-1894) Bild 224 / sid 234
62) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) EI:1 (1861-1888) Bild 41
63) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) C:6 (1861-1891) Bild 145 / sid 138
64) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:15a (1886-1892) Bild 244 / sid 220
65) AD Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:15d (1891-1892) Bild 33 / sid 524


2017-01-29 - diginpast.se - ostkanten@klaura.se