Personakt

Kerstin Mårtensdotter

Född:1740-01-04 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång 1)1740 d 10 januari döptes Mårten Svenssons i Wång dotter Kirstin, född d 4 hujus.
Död:1808-06-05 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång 2)1808 juni 5 dog och d 10 begrofs Gårdman Sven Jönssons hustru Kjerstin i Östra Wång, 70 år gammal, af lungsot.
Bouppteckning:1808-09-03 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång 3)År 1808 den 3 september, inställte sig å Herr Frälseinspectornens vägnar undertecknade, Biträdd af Nemdemannen Petter Månsson i Tolseboda, hos Gårdmannen Sven Jönsson i Östra Wång att förrätta Laga Bouppteckning och värdering på lösegendomen efter dess den 5te sistlidne juni aflidna hustru Kjerstin Mårtensdotter, hvilken egendom sedermera kommer delas emellan dess nu efterlämnade man Sven Jönsson, samt den aflidnas syskon och syskons barn, Systren Bengta gift med Bonden Sven Carlsson i Möllery, systren Karin gift med bonden Måns Siggesson i Boasjö, aflidne brodren Lars Mårtenssons barn i Möllery, sonen Sven Larsson i Boahaga myndig, sönerna Paul och Mårten Larssöner i Möllery myndige, dottren Ingelöf gift med torparen Anders Svensson på Kärrholmen, dottren Sissa och Bengta omyndige, aflidna systern Marias dotter Maria gift med MedelStyrmannen Gommesson i Carlskrona. Efter upprop alla myndige närvarande, så när som Gommesson som ställt detta i de öfrige arfvingarnas händer, samt till de omyndiges rätts bevakande Enkan Inger i Möllery. Enkomannen varnades redligt uppgifva egendomen. Förrättningen företogs:

Äktenskap med Sven Jönsson (1730 - 1814)

Vigsel:1773-12-12 se, Blekinge, Hjortsberga fs 4)1772 december d 12 wigdes Änkemannen och hemmasåboen Swen Jönsson ifrån Östra Wång med pigan Kierstin Mårtensdotter ifrån Möllery, utlyst Michelsmässedagen.

Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 82 / sid 155
  
2)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 219 / sid 263
  
3)Medelstad häradsrätt FII:61 (1810-1810) Bild 5910 / sid 1165
  
4)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 32 / sid 55