Personakt

Inger Svensdotter

Född:1745-12-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus Åstorp 1)1745 december d 18 döptes Sven Jönssons i Åstorp dotter Inger, född d 17 hujus.
Död:1812-12-13 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus Åstorp 2)1812 december 14 dog och d 20 begrofs FrälseTorparen Jöns Trulsson Mor, undantagsEnkan Ingjer Svensdotter i Åstorp, 66 år gammal, död af Åldersswaghet.
Bouppteckning:1812-12-21 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Johannishus Åstorp 3)År 1812 den 21 december inställte sig undertecknad uppå behörig anmodan af frälse Inspectoren Herr Ingenieur Qvidings wägnar, att förrätta Laga bouppteckning uppå qwarlåtenskapen efter aflidna Enkan Ingjer Svensdotter i Åstorp som afled den 13 sistlidne december och efter sig lemnat följande barn och arfvingar, nemligen Torparen, sonen Jöns Trulsson i Åstorp, dottren Karin, gift med frälseBonden Mattis Hansson i Wång och dottren Elin gift med torparen Håkan Andersson i Åstorp, dottern Maria gift med torparen Sven Jönsson på Bosjötorp och dottern Jertru gift med skräddaren Nils Månsson i Hjortsberga, hwilka alla woro närwarande.
Boet uppgafs af Torparen Jöns Trulsson i Åstorp som icke allenast förmanades till dess redeliga uppgift, utan äfwen påmintes om dess pligt att uppgiften med Ed fästa om arfvingarna det på åstundan, hwarefter förrättningen företogs i följande ordning, nemligen:
 

Äktenskap med Truls Jönsson (1735 - 1799)

Vigsel:1764-02-10 se, Blekinge, Hjortsberga fs 4)Anno 1764 februari d 10 copulerades drängen Truls Jönsson i Åstorp med pigan Inger Swensdotter der sammastädes. För dem blef uthlyst nyåhrsdagen.

Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 85 / sid 161
  
2)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 222 / sid 269
  
3)Medelstad häradsrätt FII:75 (1823-1823) Bild 1990 / sid 391
  
4)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 27 / sid 45