Personakt Antavla

Gertrud Holgersdotter

Far:Holger Mickelsson
Mor:Ingeborg Olofsdotter

Född:1703 se, Blekinge, Edestad fs, Samuelstorp 1)
Död:1751-12-31 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång 1)1752 januari d 12 begrofs Anders Mattssons i Östra Wång hustru Gertrud Holgersdotter, hon född A 1703 i Samelstorp, Edesta sockn, fadren torparen Holger Michelsson, modren Ingeborg Olofsdotter. Då hon wardt 7 åhr gammal, och föräldrarna dödt i pesten, måste hon begifva sig att tiena, och det först hos sin farbroder Gunnar Michelsson i Myllery, och sedan annorstädes, tills hon af sin första man Jöns Jönsson i Östra Wång till ächta begiärtes, åhr 1727. Med honom lefde hon 11 åhr och 9 månader till åhr 1739 och fick 6 söner och 2 döttrar, af hwilka än lefa 3 söner och 1 dotter. Efter 2½ åhrs Enketid, tills hon blef gift med den 2dra mannen Anders Mattsson från Wång, lefat med honom i 10 åhr, fådt 3 barn, lefvandes allenast 1 son. Nästan i 2 åhr war hon siuklig, af swår wärk i alla lemmar, dödde d 31 december 1751, 49 åhr gammal.

Äktenskap med Jöns Jönsson (1702 - 1738)

Vigsel:1725-12-26 se, Blekinge, Hjortsberga fs 2)1725 december d 26 copulerades drängen Jöns Jönsson i Östra Wång, samt pigan Gertrud Holgersdotter. För mig hafa bägge betygat sitt fria ektenskaps wahl och hans fader Jöns Trulsson i Wång sammaledes sitt samtycke intygat, caverades dessutom för sonens öfriga ledighet. Hon är född i Edestad socken, men alltid warit här i socknen. Hennes svåger Jöns Persson i Åstorp caverade för henne. Denne Jöns Jönsson brukar hemmanet med sin fader, warandes han intecknad för det. Dom 23 p trin lystes för dem 1:a gången.

Barn:
Maria Jönsdotter (1727 - 1741)
Sissa Jönsdotter (1729 - )
Sven Jönsson (1730 - 1814)
Holger Jönsson (1732 - 1741)
Truls Jönsson (1733 - 1734)
Truls Jönsson (1735 - 1799)
Nils Jönsson (1737 - 1761)
Jöns Jönsson (1739 - 1739)

Äktenskap med Anders Mattsson (1715? - 1795)

Vigsel:1741-01-23 se, Blekinge, Hjortsberga fs 3)1741 januari d 23 copulerades unge drängen och förordnade Bonden i Ö Wång Anders Matsson och Enkan ibid Gertrud Holgersdotter, för henne war uppwist Inspectors på Skunckenberg afwittringsattest af d 10 december 1740. Bonden Petter Åkeson i Wång, som är hennes syskonbarn, betygade hennes samtycke. För dessa lyst 1 gången A 1740 d 3 Adventssöndagen och derföre är afgiften med Ch Sig under detta år uppfört, men icke för detta åhr bör betalas och antecknas.

Barn:
Per Andersson (1742 - )
Anna Andersdotter (1744 - 1744)
Holger Andersson (1745 - )

Noteringar

Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1727
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1728
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1729
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1730
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1733
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1734
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1739
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1742
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1744
Omnämnd i Mantalslängd för Östra Vång 1748


Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 186 / sid 367
  
2)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 10 / sid 9
  
3)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 15 / sid 19