Personakt

Botil Andersdotter

Född:omkring 1699 1)
Död:1773-05-13 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 1)1773 maj d 31 begrofs med likpredikan Per Svenssons hustru Botiel Andersdotter ifrån Westra Wång, 74 åhr gammal. Afled d 13 föregående maj af bröstqwaf och en långwarig swullnad i magen.
Bouppteckning:1773-10-21 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 2)År 1773 d 21 oktober infant sig på behörig anmodan undertecknad frälseinspector hos frälsebonden Pehr Svensson i Wästra Wång att förrätta Laga Bouppteckning och arfskifte öfwer den qwarlåtenskap som Per Svenssons nyligen med döden afgångna hustru Botil Andersdotter efter sig lämnat, hwilken kommer att fördelas emellan berörde änkling och dess stiufbarn 2ne söner och 2ne först gifta och sedan med döden aflidna systrar som efter sig lämnat barn. Dessa arfwingar äro äldste sonen Anders Olsson boende i Äsketorp och Nettraby socken, Lars Olsson boende i Wästra Boahaga, dottren Elin Olofsdotter gift med skomakaren Sven Mattisson i Skarup och Runneby socken, men för ett och ett halft åhr sedan med döden afliden och efter sig lämnat 4 st omyndiga barn, gåssen Mattis Svensson 17 åhr och Gierton 12 åhr och Ola 8 åhr, dottren Elin 15 åhr gamla. Till dessa barns rätts bewakande sig ingen infant utan endast dess fader skriftligen nu tillkiännagifwa att han har tillgodo hemgiften på dess hustrus wägnar, dottren Elin wahrit gift med Sven Jönsson i Östra Wång, död för 1 ½ åhr sedan och efter sig lämnat 4 barn 1 gosse Jöns Svensson 18 åhr gammal, 3ne flickebarn Maria 14 åhr, Sissa 9 åhr och Bengta 2 åhr gamla, hwars rätt dess fader såsom här närwahrande bewakar. Såsom wärderingsmän inställte sig på kallelse nämndemannen Måns Bondesson i Leråkra och jägaren Axel Berlin. Uti alla nämndas nährwaro förmantes Enklingen att qwarlåtenskapen efter lag edeligen uppgifwa, hwarpå uppteckning och wärderingen företogs på följande sätt nemligen:

Barn med Olof Nilsson (1685? - 1738)

Barn:
Elin Olasdotter (1720? - 1772)
Anders Olsson (1724 - )
Elin Olasdotter (1727 - 1772)
Lars Olsson (1731 - )

Noteringar

Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1759
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1760
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1761
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1762
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1763
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1764
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1765
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1767
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1769


Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 237 / sid 469
  
2)Medelstad häradsrätt FII:27 (1773-1773) Bild 116 / sid 227