Personakt Antavla

Börje Svensson

Frälsebonde.

Far:Sven Börjesson
Mor:Helena Samuelsdotter

Född:1767-09-15 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Bakareboda 1)1767 d 15 september föddes och d 20de eller Dom 14 p trin döptes Sven Börjessons och dess hustru Helena Samuelsdotters son ifrån Bakareboda, nom Börje.
Död:1825-02-09 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 2)1825 debruari 9 dog och d 20 begrofs Frälsebonden Börje Svensson på nr 12 Östra Vång. 57 år 4 månader och 24 dagar gammal. Långvarig tärande sjukdom.
Bouppteckning:1825-06-29 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Ö Vång 3)År 1825 den 29de juni instälde sig undertecknad Frälse Inspector på frälsehemmanet nr 12 i Östra Wång af Hjortsberga socken, för att förrätta laga Bouppteckning och värdering å qvarlämnade Lösegendomen efter derstädes den 9de februari detta år aflidne frälse Landtbonden Birger Svensson, hvilken egendom kommer att fördelas emellan Enkan Cissa Svensdotter och Barnen Sven och Jöns, båda myndiga och närvarande.
Sedan Enkan blifvit åtvarnad att redeligen uppgifva boet sådant det vid den aflidnes dödstimma befanns, företogs uppteckningen med biträde af Gårdmannen Petter Svensson i Wästra Wång som wärderingsman i följande ordning:
 

Äktenskap med Sissa Svensdotter (1767 - 1843)

Vigsel:1796-11-18 se, Blekinge, Hjortsberga fs 4)1796 november den 18 wigdes drängen Börje Svensson från Wång och pigan Sissa Svensdotter derstädes.

Barn:
Jöns Börjesson (1802 - )

Källor

1)Fridlevstad CI:4 (1766-1834) Bild 29 / sid 45
  
2)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 229 / sid 283
  
3)Medelstad häradsrätt FII:77 (1825-1825) Bild 5090 / sid 1013
  
4)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 10 / sid 3