Personakt

Metta Månsdotter

Född:1744-08-25 se, Blekinge, Tving fs, Jämsunda 1)1744 augusti d 20 döptes Måns Åkessons dotter i Giemsunna Nom Metta, blef född d 25 Augusti.
Död:1782-06-12 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 2)1782 juni d 16 begrofs Jöns Svenssons hustru och döfödda gåssebarn ifrån Westra Wång med likpredikan. Af swår barnsbörd afliden d 12 föregående, 45 åhr gammal.
Bouppteckning:1782-11-01 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 3)År 1782 den 1 november infant sig undertecknad frälseinspector till att förrätta Laga Bouppteckning, wärdering och delning öfwer frälsehemmansåboen Jöns Svenssons avlidna hustru Mätta Månsdotters qwarlåtenskap i Wästra Wång, hwilken kommer att fördelas emellan dess efterlämnade man nemde Jöns Svensson, samt 4 st omyndiga barn hwaraf de 3ne första är Jöns Svenssons stiufbarn samt det senare med Mätta Månsdotter sammanbragt, sonen Måns 10 åhr, sonen Sven 7 åhr, dottren Elin 18 åhr, och yngste sonen Ola 2 åhr gamla. Till nämde 4 st barns rätts bewakande woro närwarande frälsebönderna Gise Månsson i Wästra Wång samt Matts Månsson i Giämsunda. Såsom wärderingsman inställte sig på kallelse nemndemannen wälförståndige John Nilsson i Boahaga, samt jägaren wälaktade Axel Berlin wid Johannishus hwarefter och sedan änklingen Jöns Svensson blifwit förmant att enligt 9 Cap 1 § Ärfdabalken riktigt uppgifwa ägendomen, upptecknades den i följande ordning och förrättades på sätt som följer nämligen:

Äktenskap med Jöns Svensson (1755 - 1814)

Vigsel:1779-12-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs 4)1779 december d 17 wigdes tillträdande hemmansbrukaren Jöns Svensson ifrån Östra Vång med änkan Metta Månsdotter i Västra Vång, utlyst d 7 november 1779.

Noteringar

Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1759
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1760
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1761
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1762
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1763
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1764
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1765
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1767
Omnämnd i Mantalslängd för Västra Vång 1769


Källor

1)Tving CI:2 (1738-1769) Bild 55 / sid 95
  
2)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 245 / sid 485
  
3)Medelstad häradsrätt FII:32 (1782-1782) Bild 259 / sid 483
  
4)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 35 / sid 61