Personakt

Kerstin Månsdotter

Född:omkring 1749 1)
Död:1790-07-25 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 1)1790 augusti den 1sta begrofs med likpredikan Bondens Jöns Svenssons hustru i Westra Wång, 41 åhr gammal, dog den 25 föregående af hetsig feber.
Bouppteckning:1790-11-17 se, Blekinge, Hjortsberga fs, V Vång 2)År 1790 den 17de november inställte sig undertecknad frälseinspector hos frälsebonden Jöns Svensson i Wästra Wång, till att förrätta Laga Bouppteckning, wärdering och delning efter dess nu aflidna hustru Kjerstin Månsdotter, som lämnadt efter sig bemelte änkling Jöns Svensson, och ett omyndigt barn, neml: sonen Håkan 4 ¼ år gammal, hwilket barn med Enklingen Jöns Svensson lagligen ärfwer aflidna hustrun Kjerstin. Till att bewaka den omyndiga gossen Håkans rätt wid förrättningen woro närwarande dess moderbröder frälsebönderna Jöns Månsson i Wästra Wång och Johan Jönsson i Hjortsberga. Såsom wärderingsmän woro äfven tillstädes jägaren Axel Berlin i Äsketorp och nemdemannen wälförståndige Mårten Olsson i Boahaga. Enklingen åtwarnades enlig lag Ärfdabalken 9 Cap 1§, att redeligen låta uppteckna egendomen, hwarefter förrättningen företogs i den ordning som följer, nemligen:

Äktenskap med Jöns Svensson (1755 - 1814)

Vigsel:1783-06-15 se, Blekinge, Hjortsberga fs 3)1783 juni d 15 vigdes änklingen och hemmansbrukaren Jöns Svensson i Westra Wång med pigan Kierstin Månsdotter derstädes.

Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 256 / sid 511
  
2)Medelstad häradsrätt FII:39 (1791-1791) Bild 152 / sid 289
  
3)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 38 / sid 67