Personakt

Elin Pålsdotter

Född:1789-01-22 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Djurtorp 1)1789 februari den 1sta döptes Kyrkiowärden Påhl Nilssons lilla dotter i Djurtorp född den 22 föregående, Nom Elin.
Död:1855-01-20 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång 2)1855 januari 20 dog och d 28 begrofs Torparen Sven Jönssons på nr 18 hustru Elin Påhlsdotter, 65 år, 11 månader och 22 dagar gammal.
Bouppteckning:1855-10-31 se, Blekinge, Hjortsberga fs, Vång 3)År 1855 den 31 oktober inställde sig undertecknad med biträde af Ola Svensson i Wång förrätta Laga Bouppteckning efter Torparen Sven Jönssons aflidna hustru Eling Påhlsdotter i Wång som är med döden afliden den 20 januari detta år, som efter sig lemnat Enkomannen Sven Jönsson och tre stycken Barn, sonen Jöns 31 år såsom fåkunnig som får wara under sin Faders försorg och Dottren Maria földa 28 år, Kerstin földa 26 år, wars rätt bevakades af Bonden Påhl Jönsson i Vång och Boet uppgafs af Enkomannen och warnades vid Laga Påbud att boet skulle Redeligt uppgifvas sådant som det var vid dödstimman som han med Ed will fästa om så påfordras och företages Bouppteckningen i den ordning som följer:

Äktenskap med Sven Jönsson (1796 - 1881)

Vigsel:1824-01-11 se, Blekinge, Hjortsberga fs 4)1823 november 9 lystes första gång och d 11/1 1824 vigdes Frälsebonden Sven Jönsson nr 13 Vång och Pigan Elin Pålsdotter nr 25 Djurtorp. Att min syster, Pigan Elin Pålsdotter, ingår äktenskap med Frälsebonden Sven Jönsson i Vestra Vång, dertill lämnar jag mitt samtycke.
Hjortsberga d 8 november 1823.
Hans Pålsson
 

Källor

1)Hjortsberga CI:1 (1721-1794) Bild 56 / sid 105
  
2)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 270 / sid 365
  
3)Medelstad häradsrätt FII:109 (1855-1855) Bild 7200 / sid 1431
  
4)Hjortsberga CI:2 (1795-1828) Bild 31 / sid 28