Blekinge - Medelstads härad - Nättraby socken


Nättraby Alnaryd Elmeboda Järnväg


Tidtabell 1926
    Tag plats. Stäng dörrar och grindar. Följ med på en resa i Krösnabanans spår.

    Tanken är att visa hur det ser ut utefter banan i dag. En blandning av nya och gamla bilder. Vi har valt att huvudsakligen låta bilderna tala för sig själva, men en kort hstorik är på sin plats.

    Banan byggdes i tre etapper. Den första sträckan Nättrabyhamn-Alnaryd (NAJ) blev färdig 1897. Banan förlängdes till Eringsboda (NAEJ) och den bandelen stod klar 1905. 1910 var det dags för invigning av den sista sträckan Eringsboda-Älmeboda (NAEJ senare NAäJ)

    Nättrabybanan var den längsta av de banor med 600 millimers spårvidd som fanns i landet. Sträckan var 49 kilometer och stigningen 160 meter.

    Vi börjar i norr och slutar i söder.

Lennart Welander - Nättrabybanan   Google Maps

  Älmeboda stationshus  

    Alla stationshus utefter banan finns bevarade förutom det i Nättrabyhamn.

    Stationshuset i Älmeboda har har inte genomgått några större förändringar och är det bäst bevarade sett ur den synvinkeln.

När kommer posten?

Lennart Welander - Nättrabybanan   Google Maps

Stationshuset i Rävemåla

Uthus i Rävemåla

Personvagn no 9 i Rävemåla hembygdspark Fakta

Oljemålning av Alf Hult

Lennart Welander - Nättrabybanan   Google Maps

Stationshuset i Yxnanäs

Större karta 1915-1919 Google Maps

  Stationshuset i Eringsboda  

Större karta 1915-1919 Google Maps

  Svarthövden  

Större karta 1915-1919 Google Maps

Blåningsmåla station

    I Blåningsmåla är det bara den raka grusvägen som påminner om att här en gång funnits en järnväg. Både stationshus och godsmagasin är flyttade från platsen. Magasinsbyggnaden finns numera i Rävemåla hembygdspark.

Godsmagasinet

Nedströms Blåningsmåla

Större karta 1915-1919 Google Maps

Alnaryds järnvägsstation

100 år senare

Alnaryd

Större karta 1915-1919 Google Maps

  Stationshuset i Tving  

Väggmålning Tvings Folkets Hus

Vy från prästgården i Tving Stor bild

Väggmålning Tvings Folkets Hus Panorama

krosnabaneleden.pdf
    Cykla eller vandra längs banvallen till den lilla järnvägen "Krösnabanan" mellan Nättrabyhamn och Älmeboda. Under cykelturen kommer man förbi många vackra byar, sjöar, skogar och dalgångar. Längs banan fanns tio stationshus, nio av dem finns ännu bevarade och är idag privatbostäder. Information om dessa hittar du när du passerar.

Västra brofästet

Från andra sidan Nättrabyån

Banvallen öster om ån

Tåg norrut - Björkerydssjön på högra sidan

Björkeryds station vid invigningen 1897

Större karta 1915-1919 Google Maps

    1914 fick Björkeryd ett mera ståndsmässigt stationshus. Huset var ursprungligen rödmålat, i dag är det vitreveterat. Det gamla stationshuset flyttades till Nättraby Norra.

Godsmagasinet

Bron vid Björkeryd

Större karta 1915-1919 Google Maps

Nättraby Norra

Nättrabyhamn, stationen

Större bild Tecknat vykort?

Nättrabyhamn

               NAEJ 2      Fakta

Större bild Axel E Lindvall x 2

    Axel Edvard Lindvall i Nättraby (1852-1931) och Karl Manfred Nelsson i Björkeryd (1856-1917) var de drivande krafterna bakom anläggningen av den smalspåriga järnvägen. De gav namn åt varsitt ånglok. Här ovan är leveransfotot av Axel E Lindvall med namngivaren själv med på bilden. Loket skrotades 1939 i och med att persontrafiken upphörde. KM Nelsson finns fortfarande i drift hos museiföreningen i Mariefred.

    Axel E Lindvall drev själv det ångslupsbolag som ombesörjde vidaretransport från Nättrabyhamn in till Karlskrona. Av både gods och passagerare.

Axel E Lindvalls trafikföretag


Motiv av Nättrabyhamn

Större bild Vy över hamnen

Större bild Havgården

    Från Havgården kunde Axel E Lindvall hålla uppsikt över både trafiken på järnvägen och den på Nättrabyån.

    Havgården har fått ge vika för det nya centrumet i Nättraby. Byggnaderna är borta, men Moses står kvar på sin plats. även om han inte är densamme som förr.

    Axel E Lindvalls Nättrabybåtar var fem till antalet: Nettraby (1884), Vikingen (1886), Ägir (1896), Wrängö (1914) och Axel (1934)

    Nettraby och Vikingen skrotades 1937. Ägir och Wrängö är numera fritidsbåtar och heter idag Tärnan respektive Turisten. Axel trafikerar ännu leden Nättraby-Karrlskrona under somrarna.

Större bild Vikingen      Fakta

                Tärnan f.d. Ägir      Fakta

                Wrängö/Turisten      Fakta

Turisten och Axel

Fotografier Karlskrona 1929 Satellitkarta

    Nättrabybryggan även kallad Skåningabryggan finns inte längre kvar. Regnskyddet är flyttat till bryggan vid Fiskbron. Efter ett mellanspel som lusthus i en villaträdgård i Nättraby finns "Biljett- och godsexpeditionen" numera att beskåda i Nättrabyhamn.

NAEJ buss

Postkupén

Större bild Axel 2011      Fakta

Biljett- och godsexpedition

Östra Södermanlands Järnväg

BEVARADE LOK OCH VAGNAR FRåN NAEJ

LOK:
2 (motorlok, f.d. ånglok 2) hos OBJ
4 "K.M.Nelsson" hos ÖSlJ

PERSONVAGNAR:
1 orenoverad vagnskorg hos ÖSlJ
2 orenoverad vagnskorg hos ÖSlJ
3 i trafik hos ÖSlJ
4 i trafik hos ÖSlJ
9 korg på ohistoriskt underrede i Rävemåla hembygdspark

GODSVAGNAR:
NAEJ 29 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 45 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 47 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 48 orenoverat vagnsunderrede hos ÖSlJ
NAEJ 49 orenoverat vagnsunderrede hos RLJ
NAEJ 51 orenoverat vagnsunderrede hos ÖSlJ
NAEJ 55 orenoverat vagnsunderrede hos ÖSlJ
NAEJ 58 orenoverat vagnsunderrede hos ÖSlJ
NAEJ 60 orenoverat vagnsunderrede hos RLJ
NAEJ 62 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 64 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 68 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 70 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 71 orenoverat vagnsunderrede hos RLJ
NAEJ 72 i trafik hos ÖSlJ
NAEJ 73 i trafik hos ÖSlJ

Dessutom finns ett eller två underreden hos Ekeberga hembygdsförening i Kosta

ÖSlJ = Östra Södermanlands Järnväg
RLJ = Hobbybanan Risten Lakviks Järnväg
OBJ = Museijärnvägen Ohs Bruks Järnväg

Mariefred C

Större bild KM Nelsson

Större bild Vinterbild

KM Nelsson

Närbild

KM Nelsson på Youtube

               NAEJ 68      Fakta

               NAEJ 62      Fakta

Spottning på golfvet förbjuden

               NAEJ 4      Fakta

               NAEJ 3      Fakta

NAEJ 2

NAEJ 1

    Personvagnarna har haft en skiftande historia innan de hamnade i Mariefred. Trean och fyran är i trafik. Tvåan håller på att renoveras och ettan är i samma skick som när den hämtades i Rosenholm för sex sju år sedan. Den hade då tjänstgjort som tvättstuga, vedbod och redskapsskjul under drygt ett halvsekel.

Rosenholm-Mariefred enkel resa

Växelklot (NAJ)

Marielund i Mariefred

Större karta 1897-1901 Google Maps
Spår 11: Rallarvisa
Spår 16: Nättrabyvisan
Spår 17: Gällivarevisan

Sång och gitarrspel: PeO Andersson
återutgivet på internet med trubadurens tillstånd.

NättrabyVISAN

En liten visa, jag kan inte styra mig.
den handlar om Nättraby - Alnaryd järnväg,
På denna banan där åkte jag fram,
den 9 juni till Nättrabyhamn.

Jag köpte en åklapp, klev upp i en låda,
dom kallar det vagn, men herre du skåda,
den som försökte att resa sig rak,
ja han blev då varse att där fanns ett tak.

I tjugo minuter stod stinsen och blåste,
i pipan och fäkta med armar och flåste.
Men när han äntligen gick fram till maskin,
satt eldarn och förarn och spelte kasin.

Sen tog det åstad vår gud och vår herre,
vi rullade huller och buller där värre.
Men vi hade väl åkt en knapp minut,
de kom o sa att båd vatten o kol var slut.

Ett hjälplokomotiv det skickades efter förstår ni ,
med avbruten skorsten och fågelbo på si.
Men när det var förspänt och allting var klart,
så orkade eländet inte å drat.

Stig å allihop allihop, konduktören kommendera,
skjut på utav attan vareviga kropp.
Vi sköt och vi knoga och till varandra sa,
uppå denna bana där åker man bra.

Vid nästa station si där skulle vi stanna
där blåste medvind och utför medsamma.
det gå mens det går se så skrek en person
de får väl för jävulen flytta station

Men mitt upp i backen, ja där var det stopp si,
o trötta det var vi var eviliga kropp si.
Men tur uti oturen det blev dock till slut,
där kom en på banan som ledde en stut.

Vi spände för stuten för lokomotivet,
å sen bar det av utav brinnande livet.
Till Nättraby kom vi båd billigt och bra,
två timmar för tidigt ty snälltåg det va.

Trubaduren

    Museijärnvägen i Mariefred bedriver sommartid trafik på sträckan Mariefred-Läggesta-Taxinge. De brukar anordna en särskild Nättrabydag varje sommar.

    För den som vill veta mer om Krösnabanan rekommenderas Lennart Welanders faktaspäckade bok Nättraby-Alnaryd-Älmeboda Järnväg. Boken är slutsåld sedan länge men finns att låna på bibliotek.

    När järnvägen kom till Alnaryd. I Blekingeboken 1989 finns en artikel av Bo Palmgren om byn som blomstrade upp när järnvägen kom. Och hur det gick när den försvann.

    Har du några gamla bilder liggande får du gärna höra av dig. Bilder som vi saknar och bilder som vi har fast i bättre kvalitet. Det vi är mest intresserade av är bilder på s/s Nettraby och s/s Ägir före ombyggnaden.
2011-09-18 ostkanten@klaura.se CA

Länkar:

Östra Södermanlands Järnväg (ÖSLJ)
Älmeboda-Yxnanäs Hembygdsföreningar
Eringsboda samhälls- och hembygdsförening
Björkeryds intresseförening
Nättraby Hembygdsförening
Nättraby Vägmuseum
Wikipedia


Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se