Skeppsgossar i Karlskrona, Marstrand och Stockholm

Under min yrkesutövning i hemtjänsten i Karlskrona hände det några gånger att jag träffade äldre gentlemän som varit skeppsgossar i ungdomsåren. De två jag särskilt minns är numera bortgångna. Den ene ville inte gärna prata om den tiden, men han hade några bilder på väggen. Den andre var stolt över sin tid i skeppsgossekåren och visade mig bilder och böcker från sin utbildningstid. Jag fick låna en bok som heter "Skeppsgossekåren", utgiven 1940, alltså året efter det att skeppsgosseskolan lades ner efter att ha fungerat sedan 1680-talet i staden. I den boken har då levande f.d. skeppsgossar blivit tillfrågade om de ville ha sin bild med i boken och man ville även veta vilka yrken de arbetade i efter skeppsgossetiden och var de bodde.

Med förvåning och glädje noterade jag att min mosters blivande man, Lennart Borgström, befunnit sig i Karlskrona på Skeppsgosseskolan under tre år. Han blev sedan skomakaremästare i Nynäshamn och senare i Stockholm.

Jag gjorde för några år sedan ett register över de i boken förekommande f.d. skeppsgossarna och nu har vi lagt in dem i ett "Skeppsgosseregister", som vi hoppas kunna bygga på med tiden.

Eva Cumner


Vad har källhänvisningarna för betydelse?